Pieni juhlasali Tieteen Päivät 2013

Tiedeinstituuttien kokemuksia ja tulkintoja kriiseistä II.
Järjestäjä: Tiedeinstituuttifoorumi. Session puheenjohtajana toimi johtaja Ari Kerkkänen (Suomen Lähi-idäninstituutti). Tilaisuudessa esiintyivät:
Johtaja Auli Leskinen (Suomen Madridin-instituutti): Katalonian itsenäistymisliike
Johtaja Katariina Mustakallio (Suomen Rooman-instituutti): Kriisit ja niihin suhtautuminen roomalaisessa historiallisessa muistissa
Johtaja Anna-Maija Mertens (Suomen Saksan-instituutti): Menneisyyden kriisien (natsi-Saksa) kriittinen käsittely Saksassa ja sen vaikutus yhteiskunnallisten oppositiomekanismien kehittymiseen

Kriisit ja viestintä.
Session puheenjohtajana toimi professori Heikki Luostarinen (Tampereen yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Tutkimusjohtaja Pentti Raittila (Tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto): Toimittaja kriisissä
Yliopistonlehtori Salli Hakala (Helsingin yliopisto): Kriisijohtaminen mediayhteiskunnassa
Toimittaja, tutkija Salla Nazarenko (Tampereen yliopisto): TV-journalismi konfliktimaissa – tapaukset Georgia ja Venäjä

Johtamisen kriisi ja johtamistiede kriisissä?, OSA II, OSA III,
Session puheenjohtajana toimi professori Alf Rehn (Åbo Akademi). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Alf Rehn (Åbo Akademi): Johtajuustieteen jatkuva kriisi
Dosentti Niina Koivunen (Vaasan yliopisto): Kutsuuko kriisi yksilöjohtajaa?
Professori Juha-Antti Lamberg ( Jyväskylän yliopisto): Menestyksen kriisi – ja johtajuuden

Sukupolvien kriisi, siis mikä?
Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi tutkimusjohtaja Leena Suurpää (Nuorisotutkimusverkosto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Politiikan tutkija, erityisavustaja Pilvi Torsti (työ- ja elinkeinoministeriö): Voiko Suomessa tehdä sukupolvipolitiikkaa?
Kasvatusfilosofi Tuukka Tomperi (Tampereen yliopisto): Kenen sukupolvet, mikä politiikka?
Yliopistonlehtori Kari Paakkunainen (Helsingin yliopisto): Ajan politiikka, peli ja sukupolvet

Ilmastonmuutos kansainvälisestä ja suomalaisesta näkökulmasta.
Session puheenjohtajana toimi pääjohtaja Petteri Taalas (Ilmatieteen laitos). Tilaisuudessa esiintyivät:
Pääjohtaja Petteri Taalas (Ilmatieteen laitos): Yhteenveto ilmastonmuutoksesta – mitä tiedetään, missä on epävarmuutta
Ulkoministeri Erkki Tuomioja: Suomen ilmasto- ja arktinen politiikka
Suurlähettiläs Bruce J. Oreck: The Climate change from the US perspective (Ilmastonmuutos Yhdysvaltain näkökulmasta)
Professori Hannu Ilvesniemi (Metla): Ovatko metsät hiilen lähteitä vai nieluja – kohdellaanko Suomea väärin?

Ristiriidat ja jännitteet kehityksen ehtoina.
Session puheenjohtajana toimi professori Pirjo Ståhle (Turun yliopisto, Aalto-yliopisto). Tilaisuudessa esiintyi:
Professori Pirjo Ståhle (Turun yliopisto, Aalto-yliopisto): Ristiriidat innovatiivisuuden lähteenä.
Leif Åberg ja Pekka Aula joutuivat peruuttamaan osallistumisensa tilaisuuteen.

Vuoden professori ja akateemisen vapauden johtaminen.
Professoriliitto julkisti Vuoden Professorin, joka tänä vuonna on professori Eva-Mari Aro. Julkistuksen jälkeen seurasi liiton järjestämä seminaari aiheesta "Antautuuko akateeminen vapaus johdettavaksi?". Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Liisa Keltikangas-Järvinen (Helsingin yliopisto)
Professori Jukka Pellinen ( Jyväskylän yliopisto)
Professori Arja Ropo (Tampereen yliopisto)
Rehtori Thomas Wilhelmsson (Helsingin yliopisto)
Keskustelussa ovat mukana myös Vuoden Professori ja
Professoriliiton puheenjohtaja.

Ruoan tuotannon uudet globaalit haasteet ja ratkaisut.
Järjestäjä: Maataloustieteellinen seura. Session puheenjohtajana toimi professori Markku Ollikainen (Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Jyrki Niemi (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus): Globaali ruokaturva ja ruokamarkkinat muutoksessa
Professori Pirjo Peltonen-Sainio (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus): 60-luvun vihreä vallankumous – mitä teimme ja mitä opimme
Yliopistonlehtori Jarmo Juga (Helsingin yliopisto): Kotieläintalouden rooli ja mahdollisuudet ruokaturvan edistämisessä

Miljardi nälkäistä – voimmeko puhua kriisistä ja mitä voimme tehdä?
Session puheenjohtajana toimi professori Hely Tuorila (Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Hannu Korhonen (Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus): Mitä keinoja on tehostaa ravinnon tuotantoa ja parantaa ruoan laatua kehitysmaissa?
Professori Marja Mutanen (Helsingin yliopisto): Miksi äidit ja pienet lapset ovat ravitsemusinterventioiden kohteena kehitysmaissa? Tutkimustuloksia Afrikasta
Tutkija Katja Korhonen (Helsingin yliopisto): Miten ihmis- ja yhteisölähtöisyys voidaan huomioida ravitsemusprojektien suunnittelussa? Kokemuksia Intiasta.

Asiantuntijuuden kriisi – voiko tutkimustietoa hyödyntää poliittisessa päätöksenteossa ja miten?
Järjestäjä: Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkas.
Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi johtava tietoasiantuntija Timo Turja (Eduskunnan kirjasto)
Keskustelijat:
Kansanedustaja Leena Harkimo (Kok)
Kansanedustaja Päivi Lipponen (SDP)
Kansanedustaja Lauri Heikkilä (PS)
Kansanedustaja Johanna Karimäki (Vihr)
Kansanedustaja Astrid Thors (RKP)
Kansanedustaja Leena Rauhala (KD)
Kansanedustaja Eija Tiainen (Vas)

Rakkaus ja parisuhde, yhteinen matka – mistä voimaa?
Session puheenjohtajana toimi asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore (Väestöliitto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Asiantuntijalääkäri Raisa Cacciatore (Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka): Mikä tekee seksistä hyvää?
Kyselytutkimus "Aikuisen naisen seksi"
Yhteiskuntatieteiden maisteri, tohtoriopiskelija Lassi Lainiala (Väestöliiton tutkimuslaitos): Parisuhdeonni, tyytyväisyys ja lastenhankinta
Pari- ja seksuaaliterapeutti, terveydenhoitaja Minna Oulasmaa (Väestöliiton perhekeskus): Pitääkö saada kaikki? Kokemuksia vastaanotolta

Ihmismieli kriisissä.
Session puheenjohtajana toimi tutkimusprofessori Kiti Müller (Työterveyslaitos). Tilaisuudessa esiintyivät:
Tutkimusprofessori Kiti Müller (Työterveyslaitos): Mieli informaation pyörityksessä – tieto ahdistaa ja vapauttaa
Professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto): Ahdingon historiaa 1800-luvulta nykypäivään
Professori Tiina Paunio (Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin yliopisto): Miksi ahdistaa? Käyttäytymisen muutosvoimat
Filosofian tohtori Lauri Nummenmaa (Aalto-yliopisto): Tunteiden voima

Kriisit taiteessa ja luovuudessa.
Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi professori Kirsi Monni (Teatterikorkeakoulu)
Keskustelijat:
Kuvataiteilija, teatterintekijä Terike Haapoja
Teatteriohjaaja, näyttelijä Kari Heiskanen (Helsingin Kaupunginteatteri)
Kirjailija Antti Nylén
Kuvataiteilija, professori Tarja Pitkänen (Kuvataideakatemia)
Säveltäjä, Tampere Biennalen taiteellinen johtaja Olli Virtaperko

Kriisien muistaminen ja unohtaminen.
Session puheenjohtajana toimi dosentti, arkistonjohtaja Ulla-Maija Peltonen (SKS). Tilaisuudessa esiintyivät:
Filosofian tohtori Anne Heimo (Turun yliopisto): Sisällissodan muistaminen paikallisyhteisössä
Professori (ma) Tiina Kinnunen (Jyväskylän yliopisto): Kuinka jatkosota on muistettu?
Dosentti, yliopistonlehtori Jan Löfström (Helsingin yliopisto): Muistamisen tarpeellisuus ja tarpeettomuus – lukiolaisnuorten ajatuksia