Tietosuoja

Evästeet

Tieteen päivien verkkosivuilla käytetään yhtä evästettä (englanniksi cookie), joka on sivuston teknisen toiminnan kannalta välttämätön. Sen avulla varmistetaan sivuston tekninen toimivuus, eikä sitä käytetä muihin tarkoituksiin.

Evästeet ovat pieniä käyttäjän laitteeseen sijoitettava tekstitiedosto, jonka avulla voidaan tallentaa sivuston käytön kannalta tärkeitä asetuksia. Käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton oman selaimen asetuksia muuttamalla. Evästeiden käytön kieltäminen voi aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Välttämätön eväste

has_js

Eväste määrittää, onko JavaScript aktivoitu selaimessa. Se on ensimmäisen osapuolen istuntoeväste, joka poistetaan, kun selain suljetaan.

Kävijätilastointi

Sivuston käytöstä tehdään kävijätilastointia, jota hyödynnetään sivuston kehittämisessä. Tietoja kerätään muun muassa siitä, miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt sivustolle, mihin kellonaikaan vierailu on tapahtunut, mistä päin maailmaa vierailu on tapahtunut sekä mitä selainta ja laitetta vierailuun on käytetty. Siitä, mistä vierailu on tullut, ei saada tarkkoja tietoja.

Kävijätilastoinnissa vierailijan IP-osoitteesta poistetaan kaksi viimeistä tavua. Tilastointi ei tallenna käyttäjän laitteelle evästeitä, eikä kerättyä tietoa luovuteta Tieteellisten seurain valtuuskunnan ulkopuolelle. Tietoja pääsevät katsomaan Tieteellisten seurain valtuuskunnan työntekijät, joiden tehtäviin kuuluu Tieteen päivien verkkoviestintä.

Kävijätilastointia ylläpidetään Suomessa sijaitsevilla palvelimilla, eivätkä tiedot näin ollen siirry Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Tietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin, eikä niitä hyödynnetä markkinoinnissa.