Sanan vapaus ja rajat -paneeli

Paikka: 
Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 12.1.
Aika: 
16.45 - 18.45

Paneelikeskustelu

Puheenjohtaja: professori Päivi Korpisaari (Helsingin yliopisto)

Kirjailija, Suomen PENin puheenjohtaja Sirpa Kähkönen: Taiteen ilmaisunvapaus ja uskonrauha

Yliopistonlehtori, dosentti Riku Neuvonen (Tampereen yliopisto): Muuttuva sananvapaus – rajat, oikeudet ja vastuut tietoverkkojen aikana

Apulaisprofessori Atte Oksanen (Tampereen yliopisto): Nettiviha ja sananvapauden rajat

Sananvapaus turvataan perustuslaissa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksista. Sen rajoituksista on säädettävä lailla, ja rajoituksille tulee olla painavat perusteet. Sananvapautta rajoittavat esimerkiksi kunnian ja yksityiselämän suojaa, kiihottamista kansanryhmää vastaan sekä uskonrauhan rikkomista koskevat säännökset. Sananvapaus kattaa viestien ja mielipiteiden ilmaisemisoikeuden lisäksi myös oikeuden vastaanottaa niitä. Internetin, digitalisaation ja globalisaation myötä sananvapaus on laajempi kuin koskaan.

Sananvapauden tai ihmisten yksityisyyden uhkana ei välttämättä nähdä enää valtiota ja sen virkamieskoneistoa, vaan kansainvälisillä suuryrityksillä on hakukoneisiin ja sosiaalisen median palveluihin upotettujen algoritmien kautta suuri vaikutus siihen, minkälaiset hakutulokset tai uutisvirta tulee nähtäväksemme, tai mitä tietoa meistä kerätään ja miten sitä käytetään.

Sananvapautta voi uhkata myös aggressiivinen verkkokeskustelu, jonka kohteeksi joutuminen voi olla hyvin sattumanvaraista. Työryhmässä pohditaankin sananvapauden sisällöllisten ja rakenteellisten, laillisten ja eettisten rajojen lisäksi myös sitä, vaikuttaako verkon vihapuhe haastateltavien, asiantuntijoiden tai journalistien haluun käsitellä tiettyjä aiheita tai siihen, miten näitä aiheita käsitellään. Pohdimme myös sitä, miksi jotkut aiheet herättävät niin voimakkaita reaktioita.