Synteettinen biologia

Paikka: 
Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Sunnuntai 15.1.
Aika: 
12.00 - 14.00

Puheenjohtaja: tutkimusprofessori Merja Penttilä (VTT, Aalto-yliopisto)

Tutkimusprofessori Merja Penttilä (VTT, Aalto-yliopisto): Synteettinen biologia – mistä on kyse? (johdanto)

Dosentti Jussi Jäntti (VTT): Synteettisen biologian avaamat mahdollisuudet öljyn korvaajana teollisessa tuotannossa

Professori Markus Linder (Aalto-yliopisto): Luonnon toiminnallisuus uusien materiaalien perustana

Tutkija Rami Koskinen (Helsingin yliopisto): Elämä ja mahdollinen elämä – filosofisia näkökulmia synteettiseen biologiaan

Synteettinen biologia on uusi, nopeasti kehittyvä tieteenala. Sen avulla voidaan hyödyntää biologian monimuotoisuutta esimerkiksi uusissa teollisissa ratkaisuissa, joissa pyritään korvaamaan öljy uusiutuvilla raaka-aineilla tai tuottamaan uudentyyppisiä materiaaleja ja lääkkeitä.

Synteettinen biologia perustuu luonnossa sellaisenaan esiintymättömien organismien ja biologisten systeemien rakentamiseen. Nämä voidaan suunnitella tietokoneella ja valmistaa automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäen. Synteettisen biologian avaamat mahdollisuudet herättävät myös filosofisia ja eettisiä pohdintoja.