Vapaus ja teknologiamurros energiatuotannossa ja -kulutuksessa

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
14.00 - 16.00

Paneelikeskustelu

Puheenjohtaja: Mikael Hildén (Suomen ympäristökeskus)

Professori Sampsa Hyysalo (Aalto-yliopisto)

Kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen (Aalto-yliopisto)

Valtiotieteiden tohtori Kaisa Mattschoss (Helsingin yliopisto)

Professori Miimu Airaksinen (VTT)

Maa- ja metsätieteiden tohtori Eeva Primmer (Suomen ympäristökeskus)

Energiantuotanto on monesta eri syystä suuressa murroksessa ja se liittyy läheisesti kysymykseen eri toimijoiden vapaudesta. Uudet kuluttaja-tuottajat – prosumerit – voivat teknologisten murrosten ansiosta muuttaa käsityksemme energiajärjestelmistä ja vaikuttaa niiden toimintaan. Energiantuotanto ja -jakelu on kauan ollut suurten vahvojen yritysten hallitsema ja julkisella vallalla on ollut tärkeä ohjaava rooli. Tuoko teknologiamurros energiajärjestelmiin uutta vapautta?

Synnyttääkö tämä vapaus puolestaan innovaatioita, jotka voivat mullistaa mahdollisuuksiamme saavuttaa Pariisissa sovittuja kunnianhimoisia ilmastotavoitteita vai murtavatko ne vain perinteisten vahvojen energiatuottajien ja -jakeluyhtiöiden valtaa ja mahdollisuuksia hinnoitella energiaa ja sen jakelua?

Istunto toteutetaan paneelityyppisenä keskusteluna, jossa puhujat valottavat kysymystä eri näkökulmista (käyttäjälähtöiset innovaatiot, kuluttajatason muutokset, rakentaminen ja rakennukset murroksen lähteenä ja kohteena, muuttuvat instituutiot), jonka jälkeen yleisölle tarjoutuu mahdollisuus keskustella aiheesta.