Luentosali 1 Tieteen Päivät 2013

Tieteen kriisit.
Session puheenjohtajana toimi kansleri Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Leila Haaparanta (Tampereen yliopisto): Edmund
Husserl länsimaisen tieteen kriisistä
Kansleri Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Thomas
Kuhn, paradigmojen kriisit ja tieteelliset vallankumoukset
Dosentti, yliopistonlehtori Panu Raatikainen (Helsingin
yliopisto): Tieteiden sota

Demokratian toteuttamisen vaikeus.
Sessio on omistettu Aulis Aarniolle. Session puheenjohtajana toimi professori Jukka Kekkonen (Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Jukka Kekkonen (Helsingin yliopisto): Demokratian toteuttamisen esteet ja edellytykset Suomen ja Espanjan historian valossa
Professori Hannu Juusola (Helsingin yliopisto): Voiko arabimaailma oikeasti demokratisoitua?
Professori (emeritus) Aulis Aarnio (Tampereen yliopisto): Demokratian vaikeus

Päivän paini – edistääkö sosiaalinen media demokratiaa?
Mattotuomari: dosentti Johanna Sumiala (Helsingin yliopisto) Painijat: filosofian lisensiaatti, vieraileva tutkija Tanja Aitamurto (Stanfordin yliopisto, Yhdysvallat)vs. valtiotieteiden tohtori, tutkija Lotta Lounasmeri (Helsingin yliopisto.)

Verinen 1900-luku: sodista selkkauksiin ja kohti sotarikosvastuuta.
Session puheenjohtajana toimi johtava sotilaslakimies, tutkija Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Komentaja Juha-Antero Puistola (Kotkan Rannikkopataljoona): Rationaalinen sota – mielikuva lopullisesta voitosta
Professori Helena Ranta (Perun katolinen yliopisto, Helsingin yliopisto): Rakenteellinen väkivalta
Johtava sotilaslakimies, tutkija Kari Takamaa (Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsingin yliopisto): Joukkohaudoista kohti sotarikostuomioistuimia ja alkavaa vastuunkantoa

Kansainvälinen terrorismi.
Session Puheenjohtajana toimi komentaja Juha-Antero Puistola (Kotkan Rannikkopataljoona). Tilaisuudessa esiintyivät:
Valtiotieteiden tohtori Leena Malkki (Helsingin yliopisto): Terrorismi(kriisit) ja muuttuva maailma
Komentaja Juha-Antero Puistola (Kotkan Rannikkopataljoona): Terrorismi - mielikuvista tuhoon ja takaisin

Päivän paini: Mihin mittaamisen hurmos vie tiedettä?
Paneelikeskustelu: Mahtuuko luovuus tieteeseen tulos tavoitteiden aikakaudella?
Mattotuomari: professori Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto)
Painijat: professori Jukka Korpela (Itä-Suomen yliopisto)
vs. johtaja Eero Vuorio (Biokeskus Suomi)
Painia seurasi paneeli "Mahtuuko luovuus tieteeseen tulostavoitteiden
aikakaudella?".
Puheenjohtaja: Arto Mustajoki (Helsingin yliopisto)
Keskustelijat:
Filosofian tohtori Minna Ruckenstein (Kuluttajatutkimuskeskus)
Professori Risto Heiskala (Tampereen yliopisto)
Professori Esko Ukkonen (Helsingin yliopisto)
Tutkimusprofessori Kiti Müller (Työterveyslaitos)
Professori, ylijohtaja Marja Makarow (Suomen Akatemia)

Pandemiat ja muut katastrofit.
Session puheenjohtajana toimi professori (emeritus) Heikki Peltola (Helsingin yliopisto, HUS). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori (emeritus) Martti Kekomäki (Helsingin yliopisto, HUS): Jos varat loppuvat, keitä hoidetaan
Professori (emeritus) Heikki Peltola (Helsingin yliopisto, HUS): Pandemiat
Johtava ylilääkäri Reijo Haapiainen (HUS): Kirurgian rajat ääriolosuhteissa

Valloittajat ja häviäjät luonnossa.
Session puheenjohtajana toimi akatemiaprofessori Ilkka Hanski (Helsingin yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Liselotte Sundström (Helsingin yliopisto): Muurahaisia ja ihmisiä – sota, rauha ja avunanto
Professori Mikael Fortelius (Helsingin yliopisto): Meikäläiset ja heikäläiset kivikaudella
Dosentti Maiju Lehtiniemi (Suomen ympäristökeskus): Vieraslajit valloittajina

Geo- ja astrofysikaaliset katastrofit.
Session puheenjohtajana toimi professori Esko Valtaoja (Turun yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Juhani Kakkuri (Geodeettinen laitos): Geofysikaaliset katastrofit
Professori Esko Valtaoja (Turun yliopisto): Astrofysikaaliset katastrofit
Professori Kari Enqvist (Helsingin yliopisto): Kosmologiset katastrofit

Päivän paini – miten suomessa tulisi syödä?
Mattotuomari: professori Johanna Mäkelä (Helsingin yliopisto)
Painijat: professori Mikael Fogelholm (Helsingin yliopisto)
vs. tutkijatohtori Markus Vinnari (Itä-Suomen yliopisto)

Neurotieteen haasteet muille tieteille: sillanrakennusta vai yliselittämistä.
Session puheenjohtajana toimi akateemikko Riitta Hari (Aalto-yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Lääketieteen tohtori Tuukka Raij (HUS, Aalto-yliopisto): Aivojen merkitys mielen sairauksille
Dosentti, yliopistonlehtori Ilkka Pyysiäinen (Helsingin yliopisto): Ovatko jumalat ihmisen aivotoiminnan tuotetta?
Dosentti Marja-Liisa Halko (Aalto-yliopisto): Miten neurotaloustiede auttaa ymmärtämään taloudellisia päätöksiä?
Professori Petri Ylikoski (Helsingin yliopisto): Mielen unohtamisesta aivojen ylikorostukseen: karikoita ihmisen toiminnan selittämisessä

Työelämä kriisissä vai ei – näkö- kulman vaihdos ratkaisuna?, OSA II, OSA III
Session puheenjohtajana toimi professori Marja-Liisa Manka (Tampereen yliopisto). Tilaisuudessa esiintyivät:
Professori Marja-Liisa Manka (Tampereen yliopisto): Työnilo – pää(n)asia
Filosofian tohtori Mikael Saarinen (Sensitiva Oy, Aalto-yliopisto): Tunteen viemää – myötäsointuiseen tunnevuorovaikutukseen pelkojohtamisen sijaan

Päivän paini – työelämä huonontuu vai kehittyy?
Mattotuomari: professori, johtaja Guy Ahonen (Työterveyslaitos)
Painijat: valtiotieteiden tohtori Antti Tanskanen (Helsingin
yliopisto) vs. yksikön johtaja Tuomo Alasoini
(Tekes)

Mikä on talouskriisi ja kuinka se vaikuttaa?
Paneelikeskustelun puheenjohtajana toimi akatemiaprofessori Anne Kovalainen (Turun yliopisto). Keskustelijat:
Professori (emeritus) Heikki Ylikangas (Helsingin yliopisto)
Professori Sixten Korkman (Aalto-yliopisto)
Professori Heikki Patomäki (Helsingin yliopisto)
Professori Matti Pohjola (Aalto-yliopisto)
Professori Eva Liljeblom (Hanken)

Päivän paini – talouden vai politiikan kriisi?
Mattotuomari: professori Matti Pohjola (Aalto-yliopisto)
Painijat: professori Heikki Patomäki (Helsingin yliopisto)
vs. professori Sixten Korkman (Aalto-yliopisto)