Tieteen kriisit

Session puheenjohtajana toimi kansleri Ilkka Niiniluoto