Aina vain lisää autoja? Näkökulmia liikenteen aiheuttamiin ympäristöongelmiin

Päivä: 
Perjantai 13.1.
Aika: 
10.00 - 10.50
Paikka: 
Stage, Tiedekulma, Yliopistonkatu 4
Suoratoisto: 
Tilaisuus kuvataan suorana verkkoon

Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä.

Autojen ja ajettujen kilometrien määrä on kasvanut jatkuvasti lukuun ottamatta 1990-luvun alkua ja COVID-19 pandemian aikaa. Liikenne aiheuttaa monia ympäristöongelmia, kuten melua ja noin 20 % maamme kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenteen vaatimalla infrastruktuurilla on haitallisia vaikutuksia maankäyttöön ja ekosysteemeihin. Uuden tieliikenteen perusennusteen mukaan henkilöliikenteen suoritteen arvioidaan kasvavan 38 % vuoteen 2050 mennessä.

Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimissa keinot painottuvat siirtymään niin sanottuun puhtaampaan teknologiaan, kuten sähköautoihin, eikä suoritteen kasvuun kiinnitetä juuri huomiota. Paneelissa pohditaan, tulisiko liikenteen oletettua kasvua haastaa nykyistä enemmän? Tulisiko ratkaisuja liikenteen aiheuttamiin ympäristöongelmiin hakea esimerkiksi ekologisesta jälleenrakennuksesta sekä siirtymästä nykyistä pienimuotoisempaan ja paikallisempaan elämäntapaan? Millainen olisi liikenteen uusi alku, jossa pyristellään irti jatkuvasta liikenteen ja automäärän kasvusta? Millaisia vaikutuksia sillä olisi ympäristömme laatuun, viihtyvyyteen ja terveellisyyteen? Miten tähän yhtälöön, esimerkiksi kaupunkisuunnittelun rinnalle, asettuvat liikenteen uudet palvelut ja automatisaatio?

  • Puheenjohtaja: dosentti Outi Ampuja (Helsingin yliopisto)
  • Panelistit: tutkimusprofessori Paula Kivimaa (Suomen ympäristökeskus), johtava tutkija Jari Lyytimäki (Suomen ympäristökeskus) ja professori Arto O. Salonen (Itä-Suomen yliopisto)