Köyhyys ja rohkeus

Paikka: 
Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 10.1.
Aika: 
10.00 - 11.45

Puheenjohtaja: professori Eeva Jokinen (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimuspäällikkö Anna-Maria Isola (THL): Rohkene ja häpeä, köyhä! Yliopistonlehtori Mikko Jakonen (Jyväskylän yliopisto): Työssäkäyvän köyhän elämä vaatii jokapäiväistä rohkeutta. Yliopistonlehtori Mari Käyhkö (Itä-Suomen yliopisto): Näkymätön yhteiskuntaluokka yliopiston arjessa.

Köyhyyttä pidetään usein suhteellisena. Riippuu ajasta, paikasta ja eetoksesta, keitä pidetään köyhinä, ja pitääkö köyhän jollakin tapaa ansaita tarvitsemansa ulkopuolinen apu. Rohkeutta taasen pidetään yleensä yksilöllisenä ja ehkä jopa luontaisena ominaisuutena, joka toisilla on ja toisilla ei. Tällöin rohkeus ei riippuisi yksilön köyhyydestä tai rikkaudesta. Sessiossa keskustellaan köyhyydestä ja rohkeudesta yleisistä käsityksistä poiketen yhteiskunnallisina ja osittain näkymättöminä valtasuhteina.

Tämä sessio streemataan suorana Tieteellisten seurain valtuuskunnan YouTube-kanavalle. Myöhemmin se on nähtävissä tallenteena.