Usko ja rohkeus

Paikka: 
Runeberg-sali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Sunnuntai 13.1.
Aika: 
14.00 - 15.45

Puheenjohtaja: professori Sami Pihlström (Helsingin yliopisto). Professori Jaana Hallamaa (Helsingin yliopisto): Uskonrohkeus ja etiikka. Akateemikko, emeritusprofessori Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Rohkeus ja kriittisyys tieteessä ja uskonnossa. Professori Sami Pihlström (Helsingin yliopisto): Rohkeus uskoa?

Onko uskonnollinen usko rohkea maailmankatsomuksellinen valinta vai pikemminkin yritys välttää kohtaamasta karua todellisuutta? Kumpi on rohkeampi: ateisti vai uskovainen? Tarvitaanko rohkeutta sekä tieteessä että uskonnossa? Miten rohkeuden ilmentymät eroavat toisistaan näillä elämänalueilla? Entä miten uskonto ja etiikka liittyvät toisiinsa rohkeuden suhteen, tarkemmin sanoen, voiko usko antaa ihmiselle moraalista rohkeutta vai ehkäiseekö se moraalista vastuunottoa? Sessiossa valotetaan rohkeuden hyvettä uskonnonfilosofian, tieteenfilosofian ja etiikan risteymäkohdassa.