Tieteen päivät avaa Tutkitun tiedon teemavuoden 2021

12.11.2020

Tutkitun tiedon teemavuosi 2021 tekee tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä. Teemavuoden ensimmäinen tapahtuma on Tieteen päivät.

Tutkitun tiedon teemavuoden tavoite on kunnianhimoinen – saada kaikki suomalaiset tutkitun tiedon pariin ensi vuoden aikana. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan mittava joukko yhteistyökumppaneita, ja sellaisiksi on syksyn ajan innostettu eri alojen tiedon tuottajia, välittäjiä ja hyödyntäjiä.

Yhteistyökumppaneilleen teemavuosi tarjoaa mahdollisuuden tuoda työtään esiin entistä näkyvämmin, saavuttaa uusia yleisöjä ja löytää uusia kumppanuuksia. Teemavuoden järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta.

”Vastaanotto on ollut innostunutta ja eri alojen toimijat ovat lähteneet hyvin mukaan. Olemme iloisia, että tutkitun tiedon kenttää laajasti kokoava Tieteen päivät avaa teemavuoden”, sanoo teemavuoden ohjausryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Riitta Maijala Suomen Akatemiasta.

Yhteistyökumppanit tuovat teemavuoden ohjelmaan yksin tai yhteistyössä toteuttamiansa tutkitun tiedon tunnettuutta lisääviä tapahtumia ja tekoja. Teemavuosi kokoaa ne osaksi valtakunnallista ohjelmaansa, tukee niiden näkyvyyttä sekä tarjoaa tukea viestintään ja yhteistyökumppanuuksien luomiseen.

Monipuolisen ohjelman avulla muodostuu kattava kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta.

Pandemia-aika vie teemavuotta verkkoon – paikallisesta tulee valtakunnallista

Tutkitun tiedon teemavuosi tarjoaa lisänäkyvyyttä vakiintuneille toimintatavoille tutkitun tiedon kentällä ja kannustaa uusiin avauksiin. Tavoitteena on tehdä tutkittu tieto entistä saavutettavammaksi ja sen merkitys arjessa näkyväksi.

Vallitseva pandemia-aika vaatii kuitenkin teemavuoden toteuttajilta ja yhteistyökumppaneilta uudenlaista ajattelua ja luovuutta tapahtumien järjestelyissä.

Hyvä esimerkki tästä on teemavuoden avaava Tieteen päivät, jonka koko ohjelma on tänä vuonna katsottavissa myös verkossa. Samalla kun mahdollisuudet fyysiseen osallistumiseen ovat vähentyneet, tulee paikallisesta tapahtumasta valtakunnallinen. Tämä tukee teemavuoden tavoitetta tutkitun tiedon saatavuudesta ja saavutettavuudesta.

”Tieteen päivien 2021 teemana on Hyvä ja paha tieto. Tutkitun tiedon teemavuoden avaavalle tapahtumalle on vaikea löytää osuvampaa aihetta. Tutkittua tietoa ja sen käyttöä yhteiskunnassa tarkastellaan Tieteen päivillä teemansa mukaisesti ja monista eri vinkkeleistä”, toteaa Tutkitun tiedon teemavuoden ohjausryhmän varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen Tieteellisten seurain valtuuskunnasta, joka on yksi Tieteen päivien järjestäjistä.

Teemavuoden ohjelmaan etsitään tapahtumien lisäksi myös muunlaisia verkossa tai paikan päällä toteutettavia tekoja, jotka voivat olla esimerkiksi blogisarjoja, somekampanjoita, näyttelyitä, podcasteja tai videosarjoja.

Myös teemavuoden viestintä toteutuu pääosin sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa. Viestintäkanavien valinnassa huomioidaan myös lapset ja nuoret, joiden toivotaan saavan teemavuodesta luovuutta, innostusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Käsi pitelee puhelinta, jonka näytöllä näkyy Tutkitun tiedon teemavuoden Twitter-profiili.
Tutkitun tiedon teemavuosi tulee näkymään voimakkaasti myös sosiaalisessa mediassa.

Teemavuoden tavoitteena on lisätä alan yhteistyömahdollisuuksia

Suuren yleisön lisäksi Tutkitun tiedon teemavuosi tarjoaa uudenlaisen näköalapaikan tutkitun tiedon kentällä myös alan toimijoille. Teemavuoden toimintaa tukemaan ja kehittämään on koottu noin 50 toimijan verkosto, ministeriöistä järjestöihin. Verkostotoiminnan avulla pyritään löytämään uusia yhteistyökumppanuuksia ja -mahdollisuuksia tavalla, joka kantaa myös teemavuoden jälkeen.

Teemavuoden verkostomainen toiminta ja runsas joukko yhteistyökumppaneita tukevat kansallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden (TKI) tiekartan tavoitteita edistää uuden tiedon tuottamista, yhteiskunnallista hyötyä tuovia innovaatioita sekä korkeaa osaamisen tasoa.

Teemavuosi on yksi TKI-tiekartan toimenpiteistä ja vastaa sen tavoitteisiin lisäämällä tutkitun tiedon saatavuutta ja ymmärrettävyyttä sekä jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnan murrosten ratkaisemisessa tarvittavaan tietopohjaan.

”Tutkittu tieto on sivistyksen rakennusainetta ja maailmankuvan pohja. Yksilöiden ja yhteisöjen syrjäytymisen estäminen ja osallisuuden vahvistaminen ovat parasta lääkettä vaihtoehtoisia totuuksia ja salaliittoteorioita vastaan. TKI-tiekarttaa toimeenpannaan myös madaltamalla kynnystä lähestyä ja hyödyntää tutkittua tietoa osana jokaisen arkea”, sanoo Tutkitun tiedon teemavuoden ohjausryhmän varapuheenjohtaja, johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätiedot

Jatkuva haku Tutkitun tiedon teemavuoden ohjelmaan on käynnissä osoitteessa tutkittutieto.fi. Teemavuoden tapahtumakalenteri julkaistaan samassa osoitteessa loppuvuoden aikana.

Teemavuosi on myös Twitterissä @tttv2021, #tttv21, #tutkituntiedonteemavuosi. Sosiaalisen median kanavat Facebookissa ja Instagramissa aukeavat loppuvuoden aikana.

Lisätietoja teemavuodesta ja sen ohjelmaan hakemisesta antaa teemavuoden sihteeristö:

Riikka Mäkikoskela, pääsihteeri, puh. 0295 33 5174, etunimi.sukunimi@aka.fi
Elisa Lautala, viestintäasiantuntija, puh. 0295 33 5093, etunimi.sukunimi@aka.fi