Tieteen päivien 2025 ohjelmaa suunnitellaan teemalla Oivallus ja erehdys

14.9.2023

Tieteen päivät järjestetään seuraavan kerran 8.–12.1.2025 Helsingin yliopiston päärakennuksella ja Tiedekulmassa. Kaikille tieteestä kiinnostuneille suunnatun tiedetapahtuman teemaksi on valittu Oivallus ja erehdys.

Joka toinen vuosi Helsingissä järjestettävät Tieteen päivät on Suomen suurin tiedetapahtuma. Viisipäiväisen ohjelmakokonaisuuden suunnittelu aloitetaan puolitoista vuotta ennen tapahtumaa.

Ohjelmasta vastaa tehtävään nimitetty ohjelmatoimikunta, joka aloittaa työnsä valitsemalla Tieteen päiville teeman. Sama teema on käytössä myös muualla Suomessa järjestettävillä Tieteen päivillä, joille Helsingin Tieteen päivät toimii emotapahtumana.

Oivallus ja erehdys tarjoaa teemana kiinnostavia näkökulmia niin arkipäiväisten ilmiöiden kuin tieteentekemisen tarkasteluun. Aiempien Tieteen päivien teemoja ovat olleet muun muassa Alku, Hyvä ja paha tieto, Rohkeus, Vapauden rajat ja Sattuma.

Ohjelmatoimikunnan työ painottuu syksyyn 2023 ja alkuvuoteen 2024. Yhteistyökumppaneiden ohjelmahaku Tieteen päiville avataan joulukuussa 2023.

Tieteen päivien 2025 ohjelmatoimikuntaan kuuluvat toimikunnan puheenjohtaja, professori Pauline von Bonsdorff (Jyväskylän yliopisto), professori Outi Fingerroos (Jyväskylän yliopisto), operatiivinen johtaja, dosentti Johan Grön (Lamor), teematuottaja, filosofian tohtori Paula Havaste (Heureka), professori Tuomas Heikkilä (Helsingin yliopisto), professori Sara Heinämaa (Jyväskylän yliopisto), professori Kimmo Kaski (Aalto-yliopisto), dosentti Kaisa Kuurne (Helsingin yliopisto), johtaja Mari K. Niemi (E2 Tutkimus), toiminnanjohtaja Pekka Nygren (Suomen Metsätieteellinen Seura), professori Pertti Panula (Helsingin yliopisto) ja professori Pentti Tienari (Helsingin yliopisto). Tieteen päivien pääsihteeri Mandi Vermilä toimii toimikunnan sihteerinä.

Puhuja seisoo selin kameraan. Hänen edessään näkyy yleisöä.Kuva: Tanja Ryhänen, Tieteen päivät 2023