Tieteen päivien 2019 ohjelma on julkistettu

24.10.2018

Suomen suurin tiedetapahtuma Tieteen päivät järjestetään Helsingissä 9.–13.1.2019. Tapahtuman ohjelma julkaistiin Helsingin Kirjamessuilla 25.10.2018. Ohjelma rakentuu Rohkeus – Mod  -teeman ympärille, jota tarkastellaan niin tekoälytutkimuksen ja luonnontieteiden kuin historian ja yhteiskuntatieteidenkin näkökulmista. Keskenään hyvin erilaisista keskusteluista ja luennoista löytyy jotain yhteistä: rohkeus on usein rajojen ylittämistä.

Rohkeita rajanylityksiä tarvitaan, kun muutetaan vallalla olevia käsityksiä. Rohkeus ilmaista oma sukupuolensa -sessiossa esitellään sukupuolen moninaisuutta koskevaa monitieteellistä tutkimusta, kun taas Mitä on tulevaisuuden rohkean rokassa? Muuttuva ruokakulttuuri -session luennot pohtivat, minkälaisia rajoja tulevaisuuden ruokakulttuuri vielä ylittää. Vaarallisia kokeita – liiallista rohkeutta? -session puhujat kysyvät, mitä rajoja geenimuokkauksessa on eettisesti sopiva ylittää, vaikka rohkeus riittäisikin.

Historian rohkeita rajanylittäjiä tarkastellaan muun muassa Rohkeasti ammattiin: ensimmäisten suomalaisnaisten matka lääkäreiksi, juristeiksi ja papeiksi -session luennoissa. Alustuksissa käsitellään suomalaisten uranuurtajanaisten ominaisuuksia, kokemuksia ja verkostoja, jotka ovat auttaneet heitä päättäväisesti raivaamaan tietä miesten hallitsemissa ammateissa. Kirjaimellisesti rajojen ylittämisen vaatima rohkeus tulee ilmi Tieteen päivien maahanmuuttoa käsittelevässä sessiossa Rohkeus muuttaa maata. Tekoälyä käsittelevissä paneeleissa rajoja ja rohkeutta pohditaan haastavasta näkökulmasta: miten tekoäly saadaan pysymään jatkossakin ihmisen asettamissa rajoissa?

Tieteen päivillä tuodaan myös esille, minkälaisia rajoja tutkijat ovat joutuneet ylittämään puolustaessaan tieteen asemaa sekä oman työnsä edellytyksiä. ”Tieteen päivien avajaisesitelmöitsija, Central European Universityn vararehtori Éva Fodor, on esiintynyt rohkeasti julkisuudessa tilanteessa, jossa kansainvälisesti korkeatasoinen yliopisto on joutunut kansallisen hallituksen uhkaamaksi. Näillä Tieteen päivillä puhutaankin paljon rohkeudesta, jota tarvitaan mielipiteen esittämiseen: niin tutkijan sananvapaudesta kuin kansalaisrohkeudestakin”, Tieteen päivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja, professori Tuija Pulkkinen summaa.

Tieteen päivien 2019 koko ohjelmaan voi tutustua täällä: http://www.tieteenpaivat.fi/ohjelma-2019.

Kun löydät ohjelmasta jotain ohittamatonta, jaa se somessa tunnisteella #minämenen.