Lapin yliopiston Tieteen päivien teemana hyvä ja paha tieto

22.9.2021

Tieteen päivät järjestetään Lapin yliopistossa 30.9.–1.10.2021. Tapahtumaan voi osallistua sekä paikan päällä Lapin yliopiston pääkampuksella että verkossa. Tapahtuma on kaikille avoin ja ilmainen.   

Hyvä ja paha tieto -teemaa lähestytään kahden päivän ajan eri tieteenalojen näkökulmista. Mukana on Lapin yliopiston tutkijoita sekä muita kotimaisia huippuasiantuntijoita. 

Lapin yliopiston kampuksella on syksyn aikana järjestetty toimintaa niin, että turvalliset kohtaamiset ovat jälleen mahdollisia. Vastuullinen toiminta turvaa mahdollisuudet lähiopetuksen ja -työskentelyn ohella myös tapahtumien järjestämiseen. Kasvokkaiset kohtaamiset ovat koronapandemian aikana jääneet yliopistossa muun yhteiskunnan tavoin hyvin vähäisiksi. Koimme tärkeäksi, että pystymme vastaamaan ihmisten toiveisiin ja palauttamaan ennalleen osan kaivatusta vuoropuhelusta tiedeyhteisön ja muun maailman välillä, kertoo Lapin yliopiston viestintäpäällikkö Eveliina Pennanen.

Tapahtuma käynnistetään torstaina päivän painilla, jossa pureudutaan teknologian rooliin tämän päivän yhteiskunnassa. Päivän aikana keskustellaan myös terveelliseen ruokavalioon liittyvistä monenkirjavista totuuksista sekä tarkastellaan ajankohtaisten kasvatusvirtausten taustoja ja lapsen asemaa niiden keskellä. Ohjelmaan kuuluu myös yksi englanninkielinen luento ilmastonmuokkauksesta. Lisäksi torstaina järjestetään matkailututkimuksen saloihin perehdyttävä kävelykierros, jonka lähtöpaikkana on muusta ohjelmasta poiketen Rovaniemen kaupunginkirjasto.

Perjantai aloitetaan keskustelemalla Lapin sodasta ja siitä, kenen näkökulmasta sodista kerrotaan ja mistä vaietaan. Lisäksi luvassa on paneelikeskustelu poliittisen retoriikan muutoksesta, asiantuntijaluentoja hautatutkimuksesta ja siihen liittyvistä eettisistä ja tieteellisistä kysymyksistä sekä päivän päättävä keskustelu hyvistä ja pahoista tunteista.

Tarkempi ohjelmakuvaus asiantuntijoineen ja etäosallistumisohjeineen: www.ulapland.fi/tieteenpaivat

Tieteen päivät on osa Tutkitun tiedon teemavuotta 2021. Tieteen päivien järjestäjätahot ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahaston Suomalainen Tiedeakatemia, Finska Vetenskaps-Societeten – Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Päiviä tukevat lisäksi Tieteen tiedotus ry ja Koneen Säätiö.

Lisätietoja:

Eveliina Pennanen
viestintäpäällikkö
Lapin yliopisto
040 659 8060 | eveliina.pennanen(at)ulapland.fi