SATTUMAN SATOA JA VAIKUTUSTA TIEDEINSTITUUTEISSA

Mitä lähdeaineistoa Assyriasta on säilynyt ja miksi? Kuinka Kreikan arkkitehdit suunnittelivat rakennuksensa? Syntyivätkö Euroopan lukemattomat kalenterit sattumalta? Kuinka sattuma vaikutti Etelä-Amerikan taiteeseen ja Japanin kehitykseen? Johtajat esittelevät omiin tutkimusaiheisiinsa liittyen tiedeinstituuttien toimintaa ja sattuman roolia. Maantieteellisesti teemat kiertävät maapallon Lähi-idästä Eurooppaan ja Etelä-Amerikasta Kauko-itään, eivät tosin täysin sattumanvaraisesti. Ajallisesti matkaamme antiikista nykypäivään.

Tiedeinstituuttifoorumi on ulkomailla toimivien suomalaisten tiedeinstituuttien ja tutkimusta tekevien kulttuuri-instituuttien yhteenliittymä. Foorumin tavoitteena on edistää tiedeinstituuttien välistä yhteistyötä ja vahvistaa instituuttien asemaa osana suomalaista tutkimusjärjestelmää.

Puheenjohtaja: johtaja Jari Pakkanen (Suomen Ateenan-instituutti)

Johtaja Jari Pakkanen (Suomen Ateenan-instituutti): Sattuman sulkeminen pois tulkintavaihtoehdoista – tilastollista tulkintaa antiikin arkkitehtien työskentelystä

Johtaja Raija Mattila (Suomen Lähi-idän instituutti): Sattumako on sanellut, mitä tiedämme Assyriasta?

Johtaja Auli Leskinen (Suomen Madridin-instituutti): Sattuma Latinalaisen Amerikan taiteen tutkimuksessa

Johtaja Kauko Laitinen (Suomen Japanin-instituutti): Sattumat itä-aasialaisessa ajattelussa

Johtaja Tuomas Heikkilä (Suomen Rooman-instituutti): Sattumien summa? Kalenterimme Euroopan kulttuurihistorian peilinä

Järjestäjä: Tiedeinstituuttifoorumi

Päivä: 
Keskiviikko 7.1.
Aika: 
11.20 - 13.20
Paikka: 
Päärakennus, pieni juhlasali (4. krs)