PODCAST: Hyvä tieto ja pahat päätökset – tietoon perustuvan päätöksenteon haasteista

Päivä: 
Sunnuntai 17.1.
Aika: 
8.00
Formaatti: 
Podcast (SoundCloud)
Ohjelmatyyppi: 
Paneelikeskustelu

Siirry podcastiin tästä.

Moni odottaa, että päätöksenteon tulee perustua tutkittuun tietoon. Periaatteen toteutuminen ei ole kuitenkaan itsestään selvää, vaikka sekä päätöksentekijät että tutkijat että olisivat sitoutuneita noudattamaan sitä. Etenkin kompleksisten ongelmien kohdalla tiedon määrä voi olla valtava, tieto on keskenään ristiriitaista, se ei tarjoa yksiselitteisiä ratkaisuja, eivätkä perinteiset tiedonvälityksen keinot vastaa päätöksenteon tarpeisiin.

Podcast pureutuu tietoon perustuvan päätöksenteon haasteisiin kolmesta eri näkökulmasta. HT Minna Kaljonen (SYKE) tarjoaa esimerkin kompleksisesta aihepiiristä, jossa päätöksenteko on runsaasta tiedon määrästä huolimatta hankalaa. HT Taru Peltola (Itä-Suomen yliopisto) pohtii, voiko kansalaistiede olla ratkaisu olla tietoon perustuvan päätöksenteon haasteisiin. Katri Mäkinen-Rostedt  (Tampereen yliopisto) kertoo Nuorten Tiedeakatemian ”Nuoret tutkijat tutkitun tiedon välittäjinä” -hankkeen tulosten pohjalta uudenlaisista ratkaisuista tiedonvälityksen ongelmiin. Keskustelua vetää puheenjohtaja TkT Jenni Raitoharju (Nuorten Tiedeakatemia, SYKE).

Järjestäjä: Nuorten Tiedeakatemia