Vetenskapsdagarna på Svenska litteratursällskapet i Finland

Päivä: 
Perjantai 15.1.
Aika: 
12.00 - 16.00

Webbevenemang på sls.fi, arrangör Svenska litteratursällskapet i Finland.

12.00–13.45: Obekväm kunskap – på gott och på ont

Docent Marko Lamberg (Åbo universitet): Häxmodern. Om häxjakt, förräderi och annat obekvämt i vår historia. Docent André Swanström (Åbo Akademi): De finska SS-männen. När ny kunskap bryter mot gamla föreställningar. Universitetslektor Mattias Frihammar (Stockholms universitet): Lupiner, mördarsniglar och andra invasiva arter. Om ”goda” och ”onda” växter och djur i tid och rum

Det finns företeelser i vår historia och i vår nutid som skaver, som vi helst inte vill vidkännas eller som vi önskar att inte hade förekommit. Ändå måste vi förhålla oss till dem på något sätt. Under den här sessionen får vi höra tre forskare tala om obekväma ämnen som de forskat i.

14.00–14.50: Vem ska vi tro? Vetenskapen i offentligheten

Moderator: Annvi Gardberg. Paneldeltagare: professor Jan Antfolk (Åbo Akademi), universitetslektor Yvonne Holm (Helsingfors universitet), docent Nora Hämäläinen (Helsingfors universitet/University of Pardubice), professor Bengt Kristensson Uggla (Åbo Akademi) och psykoanalytikern, forskaren Joachim von Weissenberg (Jyväskylä universitet).

Vilken kunskap har företräde i samhället – vem lyssnar man till och vilka forskare lyfts fram? Och varifrån kommer falska vetenskapsnyheter? Vem är det som sprider dem och varför? Paneldiskussion om forskning, kunskap och synlighet i offentligheten.

15.00–15.50: Var är kunskapen när man behöver den? Coronakrisen och dess följder

Moderator: Henrik Thorson. Paneldeltagare: professor Helena Blomberg-Kroll (Helsingfors universitet), docent Lena Huldén (Helsingfors universitet), biträdande professor Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi), professor John Sumelius (Helsingfors universitet) och professor Eva Österbacka (Åbo Akademi).

Vad har vi lärt oss av coronautbrottet? Varför har folk reagerat på olika sätt på information om pandemin? Vilka är de sociala konsekvenserna? Varför hamstrades det toalettpapper över allt i världen i början av krisen? Ser vi redan följderna för ekonomin? Hur har lantbruket och matförsörjningen klarat av krisen? Finns det likheter med tidigare sjukdomskriser och pandemier?