Sopivaa vai sopimatonta – naisten työt ja ansainta 1600-luvulta nykypäivään

Päivä: 
Perjantai 15.1.
Aika: 
10.00 - 12.00
Formaatti: 
Suoratoisto (YouTube)
Suoratoistokanava: 
Porthania I
Ohjelmatyyppi: 
Sessio

Katso session videotallenne tästä.

Naisilla on kautta aikojen ollut merkittävä rooli alkoholitaloudessa. Naiset ovat myös käyttäneet alkoholia, mutta heidän juomisensa on usein nähty vaarallisena ja moraalisesti epäilyttävänä. Esitelmässä tutkitaan alkoholijuomien merkitystä naisten taloudenpidolle ja naisten alkoholinkäyttöön liitettyjä mielikuvia 1600-luvun Suomessa.

Prostituution historiaa on tutkittu paljon rikoshistorian kontekstissa, jossa prostituoidun omalle toimijuudelle ei ole ollut paikkaa tai tilaa. Nyt historioitsijat ovat vähitellen siirtämässä seksityötä osaksi työnteon ja naisten toimijuuden historiaa. Työn historian kontekstissa seksityö vertautuu ennen kaikkea muihin epäterveellisiin, vaarallisiin tai epämiellyttäviin töihin, joita köyhien täytyi tehdä elääkseen. Pohdin 1800-luvun suomalaisten seksityöntekijöiden elämänvaiheita ja seksityötä yhtenä köyhän naisen monista toimeentulokeinoista. Tuolloin seksityö yhdistyi köyhien naisten muuhun työntekoon piikoina, päivätyöläisinä, siivoojina, pyykkäreinä ja kaupustelijoina.

1900-luvun alkupuoliskolla suomalaisissa sanomalehdissä työskenteli kymmeniä naisia. Toimittajan työtä ei pidetty naisille kovin soveliaana, sillä ammattiin kuului epäsäännöllisyyttä, epämääräisyyttä ja alkoholinkäyttöä. Sanomalehtinaisille työ oli kuitenkin merkityksellistä: se mahdollisti kirjoittavalle naiselle toimeentulon ja avasi suljettuja ovia yhteiskunnan eri alueille. Toimittajana naisen oli myös mahdollista antaa ääni asioille, jotka muuten eivät olisi päässeet kuuluviin. Esitelmäni pääosassa ovat Helsingin Sanomien intressantit sanomalehtinaiset. Kerron toimittajan työn arjesta ja työn mielekkyyteen vaikuttavista seikoista sotien välisessä Suomessa.

  • 10.00-10.10 Puheenjohtajan alustus: professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto)
  • 10.10-10.40 Filosofian tohtori Jenni Lares (Tampereen yliopisto): 1600-luvun naiset alkoholin valmistajina, myyjinä ja käyttäjinä
  • 10.45-11.15 Professori Kirsi Vainio-Korhonen (Turun yliopisto): 1800-luvun alkupuolen seksityöntekijät ja seksityö työn historian kontekstissa
  • 11.20-11.50 Filosofian tohtori Reetta Hänninen (Helsingin yliopisto): ”Vastuunalaista ja huimaavan ihanaa” – sanomalehtinaisten työ ja sen merkitykset