PODCAST: Hyvä tieto tulevaisuudesta ennustamisena ja ennakointina

Päivä: 
Lauantai 16.1.
Aika: 
8.00
Formaatti: 
Podcast (SoundCloud)
Ohjelmatyyppi: 
Paneelikeskustelu

Siirry podcastiin tästä.

Tulevaisuudesta tietämisen intressi ilmenee monin tavoin sekä tieteellisessä että tieteen tuloksia soveltavassa toiminnassa. Suhteellisuusteorian kyky ennustaa tarkasti Merkuriuksen perihelin kiertymä oli keskeinen tämän teorian yleiseen hyväksymiseen vaikuttanut tekijä. Ihmisten käyttäytymisen osalta on perusteltua puhua ennakoinnista tai toiminnan mahdollisuuksien kartoittamisesta. Tähän tarkoitukseen tieteellinen tulevaisuuksientutkimus on kehittänyt monenlaisia menetelmiä, kuten esimerkiksi skenaario- ja Delfoi-menetelmät sekä kerroksellisten syysuhteiden analyysin (Causal Leyered Analysis CLA). Podcastissa arvioidaan ennustamisen ja ennakoinnin soveltuvuutta hyvän tulevaisuustiedon tuottamiseen sekä tieteellisessä perustutkimuksessa että käytännön sovelluksissa.

Podcastissa tulevaisuudesta keskustelevat puheenjohtaja Laura Pouru (Tulevaisuudentutkimuksen seura), dosentti Osmo Kuusi (Aalto-yliopisto, Turun yliopisto), tieteen akateemikko Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto) ja johtajaylilääkäri Päivi Metsäniemi (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS).

Järjestäjä: Tulevaisuudentutkimuksen seura