Jääkö lapsi jalkoihin kasvatusvirtauksissa?

Päivä: 
Lauantai 16.1.
Aika: 
11.30 - 13.30
Formaatti: 
Suoratoisto (YouTube)
Suoratoistokanava: 
Porthania I
Ohjelmatyyppi: 
Sessio

Katso session videotallenne tästä.

Sessiossa tarkastellaan ajankohtaisten kasvatusvirtausten taustoja ja niihin liittyviä odotuksia ihmisen kehityksen ja yksilöllisten piirteiden näkökulmasta. Uhkakuvien analyysissa nostetaan esille alle 18-vuotiaiden lasten kehityksen huomioonoton asema päätöksenteossa niin toiminnallisten kykyjen kuin aivojen kehityksen kannalta. Samalla pohditaan digimaailmaa ja tietokonevälitteistä vuorovaikutusta tunnekokemusten, kuten empatian kannalta: miten empatian kokemusta toista ihmistä kohtaan voitaisiin tukea?

Lisäksi sessiossa pohditaan kriittisesti esimerkiksi lasten vapaa-ajan käytön ohjaukseen ja koulun pedagogiikkaan liittyviä muuttuvia käytänteitä: kenen ehdoilla lapsiurheilua toteutetaan? Missä määrin pedagogisten kokeilujen tuottama koulumenestys riippuu oppilaan synnynnäisestä temperamentista? Session avainkysymys on, onko nykyisten kasvatusvirtausten taustalla riittävästi tutkimustietoa vai ovatko uudistukset suorastaan ristiriidassa tutkimustiedon kanssa?

  • 11.30-11.55 Professori Lea Pulkkinen: Mistä kasvatusvirtaukset tulevat ja mikä niissä on uhkaavaa?
  • 11.55-12.20 Psykologian tohtori Silja Martikainen: Empatia, aivojen kehitys ja digitaalinen maailma
  • 12.20-12.50 Professori Hannu Itkonen: Onko urheilu lasta vai lapsi urheilua varten?
  • 12.50-13.20 Professori Liisa Keltikangas-Järvinen: Onko koulu lapsen kehitystä vai pedagogisia kokeiluja varten?