Humanistisen tutkimuksen arvo kovenevien asenteiden Suomessa?

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Sunnuntai 15.1.
Aika: 
14.15 - 16.15

Järjestäjä: Suomen Rooman-instituutti

Paneelikeskustelu

Puheenjohtaja: johtaja Tuomas Heikkilä (Suomen Rooman-instituutti)

Emerituskansleri Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto)

Toimittaja Jaakko Lyytinen (Helsingin Sanomat)

Professori Anne Brunila (Svenska handelshögskolan)

Puolustusministeri, historiantutkija Jussi Niinistö

Mikä on humanistisen tutkimuksen arvo nyky-Suomessa? Kuka sen määrittää, kenen sitä tulee rahoittaa? Ovatko humanistitutkijat hyvinvointiyhteiskunnan loisia vai onko heillä aitoa lisäarvoa annettavana? Onko humanismi ihmisyyden perustutkimusta vai subjektiivista hömppää? Onko tutkijalla rajaton vapaus tutkia teemoja, joiden hyöty ei ole aineellisesti mitattavissa?

Keskustelijoina ovat ekonomisti Anne Brunila, journalisti Jaakko Lyytinen, filosofi Ilkka Niiniluoto sekä humanisti-puolustusministeri Jussi Niinistö. Keskustelua johdattelee historiantutkija Tuomas Heikkilä.

Keskustelu liittyy Suomen Rooman-instituutin hankkeeseen, joka luotaa humanistisen tutkimuksen arvostusta Suomessa. Hankkeeseen liittyy myös Heikkilän ja Niiniluodon julkaisema selvitys aiheesta.