Työelämän uusi vapaus

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
16.30 - 18.30

Puheenjohtaja: professori Markku Wilenius (Turun yliopisto)

Professori Markku Wilenius ja filosofian maisteri Sofi Kurki (Turun yliopisto): Organisaatioteorian ”uusi aika” – miten todellisuus haastaa perinteiset käsitykset ja teoriat organisaatioiden toimivuudesta?

Professori Göte Nyman (Helsingin yliopisto): Ihmiskeskeisen organisaation psykologia

Humanistinen teknologi Ossi Kuittinen (SimAnalytics.com, Screen.io): Miten ihminen tulee ymmärtää työelämän murroksessa?

Tekniikan lisensiaatti Marjo Törönen (Stora Enso Oyj): Ihmiskeskeisen organisaation luomisen käytännön haasteet

Tässä sessiossa keskustelemme työelämää ravistelevista muutoksista. Teollinen työntekemisen malli on haasteiden edessä ja tällä hetkellä etsitään uusia tapoja joilla ihmiset voisivat paremmin toteuttaa itseään työelämässä osana sosiaalista verkostoa. Pyrimme hahmottamaan sitä, minkälainen uusi ihmiskäsitys nousee esiin työelämän uusista organisoitumisen muodoista ja käytännön toimintamalleista. Yleisö pääsee osallistumaan keskusteluun keskustelualustan kautta. Osallistu täällä: https://m30.screen.io/human

Aluksi Markku Wilenius ja Sofi Kurki kertovat tutkimuksestaan uusista ja edistyksellisistä organisoitumisen muodoista. Göte Nyman avaa seuraavaksi näkemystään siitä kuinka ihmisen ja työn välinen suhde on historiallisesti muuttumassa. Ossi Kuittinen puolestaan valottaa ihmiskeskeisemmän työelämän mahdollisuuksia. Marjo Törönen avaa niitä haasteita joita käytännön työelämässä kohdataan kun rikotaan vanoja jäykkiä rakenteita ja uudenlaista toimintakulttuuria.