Muistin politiikka

Paikka: 
Tapahtumia muualla
Tapahtumia muualla lokaatio: 
Runeberg-sali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
15.00 - 17.00

Puheenjohtaja: dosentti Ulla-Maija Peltonen (Helsingin yliopisto, SKS)

Tutkijatohtori Ulla Savolainen (Helsingin yliopisto): Hiljaisuus ja historian hyvittäminen. Suomessa vuosina 1944–46 lapsina internoitujen muistot ja kokemukset

Professori Outi Fingerroos (Jyväskylän yliopisto): Maahanmuuttajan perhe, viranomaispolitiikka ja yksilön vapaus muistaa

Professori Jukka Rantala (Helsingin yliopisto): Muistin politiikka koulujen historianopetuksessa

Sessiossa käsitellään yhteiskunnallisten kriisiaikojen muistamista muistin politiikan näkökulmasta. Muistin politiikalla viitataan muistamisen ja unohtamisen läheiseen valta-suhteeseen.

Kysymme: Millaisia vapauksia ja rajoituksia muistamisella ja unohtamisella on? Miten ja miksi muistamista saatetaan pyrkiä säätelemään tai jopa estämään? Millaiset muistot ovat sallittuja? Kuka saa muistaa, kenen on vaiettava ja miksi? Mitä ovat yhdessä elämisen edellytykset yhteiskunnallisten konfliktien ja traumaattisten muistojen kanssa? Onko vaikeiden muistojen käsittely julkisuudessa mahdollista? Muistaminen sisältää aina eettisen aspektin. Kysymme, miten muistaminen, muistuttaminen ja muistin politiikka liittyvät etiikkaan?