Kansainvälisen oikeuden tulevaisuus – yhden vapaus on toisen välttämättömyys

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Keskiviikko 11.1.
Aika: 
14.15 - 16.15

Puheenjohtaja: akatemiaprofessori Martti Koskenniemi

Akatemiaprofessori Martti Koskenniemi (Helsingin yliopisto): Kansainväliset oikeudet? Mitä tehdä ristiriitaisten normien maailmassa?

Akatemiaprofessori Jan Klabbers (Helsingin yliopisto): Competing International Organizations

Professori Outi Korhonen (Turun yliopisto): Kansainväliset organisaatiot ja yhteiskunnallinen edistys

Paneelissa tarkastellaan kansanvälisen hallinnan ristiriitoja. Usein ajatellaan, että kansainväliset järjestöt edustavat yleistä tai jopa universaalia intressiä. Käytännössä eri järjestöjen pyrkimykset ja niiden edustavat aatemaailmat poikkeavat kovasti toisistaan. Silloinkin kun järjestöt näyttävät edustavan vain eri alojen teknistä asiantuntemusta, ovat niiden kannat ja suositukset usein täydessä ristiriidassa keskenään.

Maailmanpankki ei todellakaan aja samoja tavoitteita kuin esimerkiksi YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi (UNCTAD). EU:n toiminta on usein ristiriidassa YK:n elinten toiminnan kanssa. Paneelin tavoitteena on hahmottaa järjestöjen toimivaltinristiriitoina ilmeneviä kansainvälisen hallinnan poliittisia erimielisyyksiä. Miten järjestöjen väliset ristiriidat ilmentävät? Miten niitä voidaan sovitella?