Tiedotteet

Arkistoon on koottu Tieteen päivien jälkitiedotteita vuodesta 2011 saakka. Tieteen päivien jälkeen lähetetyt tiedotteet kertovat tapahtumien osallistujamääristä ja ohjelmasta.

Tieteen päivien 2021 verkko-ohjelma keräsi yli 36 600 katselukertaa

Tiedote. 18.1.2021

Tieteen päivät järjestettiin verkossa 13.­–17.1.2021. Suomen suurimman tiedetapahtuman suorat lähetykset keräsivät viiden päivän aikana noin 13 300 katselukertaa. Suorista lähetyksistä julkaistut tallenteet saivat yli 17 500 katselukertaa jo tapahtuman aikana.

Myös Tieteen päivillä julkaistut podcastit ja ennakkoon kuvatut videot saivat runsaasti kuuntelu- ja katselukertoja. Podcasteja on kuunneltu tähän mennessä 1 000 kertaa ja videot ovat keränneet 3 000 katselukertaa. Koko Tieteen päivien 2021 ohjelma jää pysyvästi verkkoon.

Tieteen päivien 2021 teemana oli Hyvä ja paha tieto. ”Tieteen päivien tämänkertainen teema haastoi tiedon käsitteen. Tieto on moniulotteista eikä se ole pelkästään ajassa liikkuvaa hallitsematonta puhetta. Yleisön kiinnostus verkkotapahtumaa kohtaan oli suurta”, Tieteen päivien pääsihteeri Ilari Hetemäki kuvailee. Suosituimpia tilaisuuksia olivat Vale, emävale vai vaihtoehtoinen fakta – poliittisen retoriikan muutosHyvä ja paha tieto – myytit ja tulevaisuus sekä Esko Valtaojan Matkakertomus tieteestä.

9.-luokille ja toisen asteen opiskelijoille suunnattu Tieteen päivien Nuorten päivä toteutettiin 13.1.2021 verkkoluentoina, etätyöpajoina sekä kouluille tilattavina työpajoina. Nuorten päivän tilaisuuksiin osallistui yli 1 800 nuorta.

Tieteiden yön tapahtumat keräsivät torstaina 14.1.2021 yli 4 700 osallistujaa. Pääasiassa verkossa järjestetty Tieteiden yö tarjosi luentoja, keskusteluja, työpajoja ja visailuja. Katsomukset-tiedetoimijan kaupunkisuunnistuspeli järjestettiin ulkona raikkaassa pakkassäässä. Suunnistukseen ja sanallisten arvoitusten ratkomiseen perustuva peli tutustutti pelaajat erilaisiin myytteihin.

Tieteen päivät ja Tieteiden yö järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa laajamittaisesti verkossa. ”Suurimmilta teknisiltä ongelmilta vältyttiin ja yleisö löysi tapahtumat hyvin. Vaikka Tieteen päivät ja Tieteiden yö siirrettiin verkkoon vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi, uskon, että verkkotapahtumat ovat tulleet jäädäkseen. Tulevaisuudessa Tieteen päivät ja Tieteiden yö järjestetäänkin todennäköisesti verkkotapahtumaa ja lähitapahtumaa yhdistelevinä hybrideinä”, Tieteen päivien ja Tieteiden yön vastaava tapahtumatuottaja Mandi Vermilä toteaa.

Tieteen päivien järjestelyistä vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta, jonka lisäksi järjestäviin tahoihin kuuluvat Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Näiden taustaorganisaatioiden ohella Tieteen päivien keskeisiä tukijoita ja yhteistyökumppaneita ovat Tieteen tiedotus ry, Koneen Säätiö ja Helsingin yliopisto, joka tarjoaa tilat Tieteen päivien käyttöön.

Tieteen päiviä seurasi lähes 18 000 ihmistä

Tiedote. 14.1.2019.

Viiden päivän ja yhden yön aikana (9.–13.1.2019) Tieteen päivillä ja sen oheistapahtumissa vieraili yli 12 000 kävijää. Verkossa tapahtuman suoria videolähetyksiä seurasi lähes 6 000 ihmistä. Tieteen päivien ajankohtaisia puheenaiheita olivat tieteen julkisuus, tekoäly ja rohkeus tavallisessa elämässä. Päivien aikana julkaistiin myös Tieteen päivien kirja Kaikenlaista rohkeutta (Gaudeamus).

Tieteen päivät on suurelle yleisölle suunnattu tapahtuma, johon on vapaa pääsy. Ohjelman perusrunko koostuu Helsingin yliopiston päärakennuksessa järjestettävistä luentokokonaisuuksista ja paneelikeskusteluista. Päärakennuksen ohjelma keräsi tällä kertaa yhteensä noin 7 800 kiinnostunutta kuulijaa. Kaksipäiväinen Tiedettä kaupungissa -tapahtuma kokosi Basson pop up -tilaan 100 kävijää. Tapahtumasta tehtyjä radiolähetyksiä sekä suoraa lähetystä verkossa seurattiin vilkkaasti. Kruununhaassa järjestettyyn Tieteiden yöhön osallistui yli 3 200 ihmistä. Yläaste- ja lukioikäisille suunnattu Nuorten päivä puolestaan keräsi Helsingin yliopiston Kielikeskukseen yli 500 koululaista. Esiintyjiä Tieteen päivillä oli kaiken kaikkiaan yli 300.

Tieteen päivien kahden suurimman salin streemaukset ovat nähtävissä tallenteina YouTubessa, Tiedetv-kanavalla. Seuraavat Tieteen päivät Helsingissä järjestetään tammikuussa 2021. Sitä ennen Tieteen päiviä vietetään Tampereella (25.–26.1.2019), Oulussa (8.–9.2.2019), Mikkelissä (9.–10.4.2019), Joensuussa (23.8.2019), Kuopiossa (24.8.2019), Rovaniemellä (6.–7.9.2019), ja Turussa (28.–29.9.2019).

Vapauden teemat kiinnostivat Tieteen päivien kävijöitä!

Tiedote. 17.1.2017.

Vuonna 2017 Tieteen päivien pääteemana oli ”Vapauden rajat”. Sitä lähestyttiin monelta kantilta: Onko ihmisellä vapaa tahto? Miten vapauskäsitys on muuttunut 1700-luvun vapauden ajasta? Millaisia rajoja geenimme asettavat? Toisena isona teemana ohjelmassa näkyi Suomen itsenäisyyden 100-vuotias historia.

Viiden päivän ja yhden yön aikana (11.–15.1.2017) Tieteen päivillä vieraili liki 15 000 kävijää. Verkossa tapahtuman suoria videolähetyksiä katsottiin yli 8 000 kertaa. Tieteen päivistä käytiin vilkasta keskustelua myös Twitterissä ja Facebookissa. Tieteen päivien ohjelman perusrunko koostui Helsingin yliopiston päärakennuksessa järjestetyistä luentokokonaisuuksista ja paneelikeskusteluista. Päärakennuksen ohjelma keräsi yhteensä lähes 10 000 kiinnostunutta kuulijaa. Lisäksi Tieteen päivät jalkautui kaupungille erilaisten oheistapahtumien voimin. Kaksipäiväinen Tiedettä kaupungissa -tapahtuma tavoitti 1 400 kävijää. Kruununhaassa järjestetyn Tieteiden yön ohjelmaan tutustui yli 3 000 ihmistä. Yläaste- ja lukioikäisille suunnattu Nuorten päivä puolestaan keräsi Helsingin yliopiston Kielikeskukseen yli 450 koululaista. Esiintyjiä Tieteen päivillä oli kaiken kaikkiaan yli 300.

Tieteen päivien kirja ”Kaikki vapaudesta” (Gaudeamus) julkaistiin päivien aikana. Lisäksi Tieteen päivillä ilmestyi ”Tiedeaforismikirja – uusia ajatelmia tieteestä” (Into).

Seuraavat Tieteen päivät Helsingissä järjestetään tammikuussa 2019. Sitä ennen Tieteen päiviä vietetään Tampereella (20.–21.1.2017), Rovaniemellä (8.–9.9.2017), Jyväskylässä (28.–29.9.2017), Turussa (29.–30.9.2017), Oulussa (29.–30.9.2017), Joensuussa (29.9.2017), Savonlinnassa (29.9.2017) ja Kuopiossa (30.9.2017).

Vuoden 2015 Tieteen päiviä seurasi yli 20 000 ihmistä

Tiedote. 13.1.2015.

Tieteen päivät järjestettiin Helsingin yliopistolla 7.–11.1.2015. Viiden päivän aikana tapahtuma keräsi yhteensä yli 15 000 kävijää. Lisäksi suoria videolähetyksiä Tieteen päiviltä seurasi noin 7 400 katsojaa. Tieteen päivistä käytiin vilkasta keskustelua myös Twitterissä ja Facebookissa.

Tieteen päivien teema vuonna 2015 oli ”Sattuma – Slumpen”. Tapahtuman sessiot, paneelit ja väittelyt käsittelivät sattuman merkitystä muun muassa tieteessä, ihmiselämässä ja historiassa. Päärakennuksen ohjelma keräsi 11 000 kiinnostunutta kuulijaa. Lisäksi Tieteen päivät jalkautui kaupungille erilaisten oheistapahtumien voimin. Kaksipäiväisessä ”Tiesitkö tämän? Tiedettä Kampissa” -tiedetapahtumassa kävijöitä oli yli 1 500. Kruununhaassa järjestetyssä Tieteiden yössä ohjelmaan tutustui noin 2000 kulkijaa. Yläaste- ja lukioikäisille suunnattu Nuorten päivä puolestaan keräsi 620 koululaista ja Sibelius-lukio 390. Esiintyjiä Tieteen päivillä oli kaiken kaikkiaan yli 350.

Kriisiteema keräsi yleisöä

Tiedote. 15.1.2013.

Tieteen päivien teemana oli vuonna 2013 Kriisi – uhka ja alku; Kriser – hot och begynnelser. Päivillä vieraili viitenä päivänä (9.–13.1.2013) noin 12 000 kävijää. Lisäksi verkossa tapahtuman videolähetyksiä ladattiin tapahtuman aikana yhteensä 4 855 kertaa. Tieteen päivät aktivoitui myös sosiaalisessa mediassa keräten Facebookissa satoja seuraajia.

Tieteen päivien ohjelman perusrunko koostui Helsingin yliopiston päärakennuksessa järjestetyistä luentokokonaisuuksista ja paneelikeskusteluista. Päärakennuksen ohjelma keräsi lähes 8 400 kiinnostunutta kuulijaa. Lisäksi Tieteen päivät jalkautui kaupungille erilaisten oheistapahtumien voimin. Kaksipäiväisessä "Tiesitkö tämän? Tiedettä Kampissa" -tiedetapahtumassa kävijöitä oli yli 1 000. Kruununhaassa järjestetyssä Tieteiden yössä ohjelmaan tutustui liki 2 400 kulkijaa. Yläaste- ja lukioikäisille suunnattu Nuorten päivä puolestaan keräsi 450 kävijää. Tieteen päivien kirja Kaikki syntyy kriisistä (Gaudeamus 2013) julkaistiin päivien aikana.

Helsingin lisäksi Tieteen päiviä järjestettiin viidellä paikkakunnalla: Jyväskylässä, Joensuussa, Kuopiossa, Rovaniemellä ja Turussa.

Arki innosti 2011

Tiedote. 16.1.2011.

Tieteen päivillä, joiden pääteemana oli ”Arjen arvoitus – Vardagens under”, oli viitenä päivänä (12.–16.1.2011) lähes 13 000 kävijää. Lisäksi päiviä seurasi 3 000 ihmistä verkossa (katselukertoja oli kaikkiaan 14 500). Yhteensä päiviä siis seurasi noin 16 000 ihmistä.

Tiederatikassa oli noin 1 000 kävijää ja Nuorten päivässä 800. Helsingin yliopiston päärakennuksessa oli 8 000 kuulijaa ja Tieteiden yössä Kruununhaassa 3 000 kulkijaa. Lisäksi Tieteen päiviltä oli useita tv- ja radiolähetyksiä (mm. Päivän painit ja Professorsrundan).

Tieteen päivien kirja ”Kaikki irti arjesta” (Gaudeamus) julkaistiin päivien aikana. Tieteen päivät olivat vuonna 2011 myös Jyväskylän yliopistossa (15.–16.3), Lapin yliopistossa (9.–10.9.) ja Itä-Suomen yliopistossa (22.–23.9.).