Vaarallisia kokeita – liiallista rohkeutta?

Paikka: 
Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 10.1.
Aika: 
11.00 - 12.45

Puheenjohtaja: tutkija Heikki Saxén (Tampereen yliopisto). Perinnöllisyyslääkäri, dosentti Kirmo Wartiovaara (HYKS / Helsingin yliopisto): Maailma paremmaksi geenimuokkauksella. Vastaava ylilääkäri Tanja Saarela (TAYS / Bioetiikan instituutti): Geenitestauksesta sairaudessa ja terveydessä. Tutkija Heikki Saxén (Tampereen yliopisto / Lapin yliopisto / Bioetiikan instituutti): Kohti genomikansalaisuutta?

Geneettinen tutkimustieto ja sen sovellusmahdollisuudet ovat kasvaneet voimakkaasti viime vuosina. Tieteen harppoessa eteenpäin moni tärkeä kysymys on kuitenkin jäänyt avoimeksi: miten uuteen tietoon tulisi suhtautua, ja miten uusia työkaluja tulisi käyttää inhimillisesti, yhteiskunnallisesti ja eettisesti kestävällä tavalla? Vaarana on, että ihmiskunta aiheuttaa itselleen tai ympäristölleen peruuttamatonta tuhoa. On myös mahdollista, että ylitämme moraalisen hyväksyttävyyden rajoja tieteen edistyessä kiihtyvällä tahdilla. Toisaalta horisontissa siintävät esimerkiksi mahdollisuudet löytää uusia parannuskeinoja sairauksiin ja jopa kehittää ihmistä ja tämän ympäristöä.

Sessiossa teemaa lähestytään kolmesta ajankohtaisesta näkökulmasta, jotka ovat geenimuokkaus, terveydenhuollossa hyödynnettävä perinnöllisyyslääketiede sekä kansalaisnäkökulmaa vaaliva bioetiikka. Yhdessä näkökulmat avaavat rikkaan näkymän laajaan ja merkittävään aiheeseen.