Rohkeata kemiaa – Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlaseminaari

Paikka: 
Pieni juhlasali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 10.1.
Aika: 
18.00 - 19.45

Puheenjohtaja: professori Markku Leskelä (Helsingin yliopisto). Professori Touko Perko: A.I. Virtanen – Rohkea ennakkoluuloton kemisti. Professori Paula Vanninen (Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituutti, VERIFIN): Kemiallinen analyysi – kulmakivi kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvonnassa. Teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors (Neste Oyj): Innovatiivinen kasvu – case Neste.

Suomalaisten Kemistien Seuran 100-vuotisjuhlavuosi alkaa Tieteen päivillä 2019. Juhlaseminaarin ohjelma koostuu kolmesta esityksestä, joissa kussakin käsitellään rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta kemiassa.

Touko Perko valottaa A.I. Virtasen tutkimus- ja työuraa monista näkökulmista. Virtasesta tuli kansallissankari, kun hän sai kemian Nobel-palkinnon vuonna 1945. Suomi tarvitsi raskaan sota-ajan jälkeen esikuvia ja uskoa tulevaisuuteen. Lehdet kirjoittivatkin aikanaan, miten uutinen Nobel-palkinnosta vaikutti apeisiin mielialoihin kuin kirkas päivänpaiste.

Paula Vannisen esitelmä käsittelee Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (Organization for Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) työtä eli kemiallisten aseiden kieltosopimuksen valvontaa.  Kieltosopimus edellyttää, että epäilykset kemiallisten aseiden käytöstä varmennetaan kemiallisten analyysien avulla. OPCW:llä on käytössään laboratorioiden verkosto, jonka avulla voidaan analysoida hyvin erityyppisiä näytteitä. Laboratoriot toimittavat raportin tuloksista 14 päivän kuluessa näytteiden saapumisesta, mutta poliittisten paineiden takia alustavat tulokset joudutaan usein toimittamaan huomattavasti nopeammin.

Nesteestä on tullut maailman johtava uusiutuvien polttoaineiden tuottaja. Vaikka Neste on valmistanut uusiutuvia polttoaineita vasta vuodesta 2007 lähtien, vuonna 2017 konsernin 1,1 miljardin euron liikevoitosta jo yli 50 % syntyi uusiutuviin liittyvästä bisneksestä. Nesteen teknologiajohtaja Lars Peter Lindfors paljastaa menestyksen salaisuuden: oma teknologia yhdistettynä hallittuun riskinottoon, muutoshalukkuuteen, osaamiseen ja pitkäjänteisyyteen.

Tämä seminaari streemataan suorana Tieteellisten seurain valtuuskunnan YouTube-kanavalle. Myöhemmin se on nähtävissä tallenteena.