Rohkeus vastustaa väkivaltaa

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 11.1.
Aika: 
17.00 - 18.45

Puheenjohtaja: yliopistonlehtori Elina Penttinen (Helsingin yliopisto). Yliopistonlehtori, dosentti Heini Kainulainen (Turun yliopisto): Rikosprosessi uhrin kokemana – Terapiaa vai terroria. Yliopistotutkija Anitta Kynsilehto (Tampereen yliopisto): Tarvitsemme rohkeutta vastustaa väkivaltaa rajoilla ja rajojen väkivaltaa. Professori Juha Holma (Jyväskylän yliopisto): Terveydenhuollon rohkeus kohdata lähisuhdeväkivalta.

Monitieteinen väkivallantutkimuksen sessio tarkastelee rohkeutta vastustaa väkivaltaa niin paikallisten toimijoiden ja instituutioiden kuin myös kansainvälisen politiikan tasolla. Sessiossa kysytään, miten poliisi, terveydenhuolto ja rajavalvonta kykenevät tunnistamaan väkivaltaa kohdanneiden kokemusmaailman ja tarpeet sekä ehkäisemään väkivallan jatkumista.

Sessio koostuu kolmesta esitelmästä. Jokainen niistä tarkastelee erilaista paikallista tilaa, jossa väkivaltaa kohdanneet hakevat apua. Joskus väkivallan uhrit saavat tarvitsemaansa apua, mutta toisinaan eivät, sillä väkivallan kanssa työskentelevät eivät aina kykene tunnistamaan väkivaltaa ja tukemaan uhria. Heini Kainulainen kysyy esitelmässään, miten rikosprosessi voidaan toteuttaa väkivallan uhria kunnioittavalla tavalla ja mitkä ovat riskit, että rikosprosessi haavoittaa uhria lisää. Anitta Kynsilehto keskustelee rajavalvonnan ja rajojen väkivallasta sotaa tai konfliktia pakenevien ihmisten näkökulmasta. Hän kysyy, miten vastustaa rajojen väkivaltaa ja miten luoda ihmisoikeuksia kunnioittavia rajavalvonnan prosesseja. Lopuksi Juha Holma tarkastelee, minkälaista rohkeutta epäillyn lähisuhdeväkivallan esiin nostaminen vaatii terveydenhuollon henkilökunnalta. Miten terveydenhuollossa voidaan tukea lähisuhdeväkivallan uhria? Näiden kolmen teeman avulla luodaan uutta näkemystä siitä, mitä rohkeus vastustaa väkivaltaa vaatii ja miten erilaisten instituutioiden toimijoiden rohkeutta voidaan tukea.