Rohkeus ja talous

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 11.1.
Aika: 
15.00 - 16.45

Puheenjohtaja: professori Topi Miettinen (Hanken Svenska handelshögskolan). Professori Topi Miettinen (Hanken Svenska handelshögskolan): Riskinrakastajasta rakastajan riskiin – riski ja rohkeus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tohtoriopiskelija Tuomas Nurminen (Hanken Svenska handelshögskolan): Luottamus - eräs näkökulma rohkeuteen. Yliopistonlehtori Marja-Liisa Halko (Helsingin yliopisto): Riskiä rakastavat miehet ja kilpailua kaihtavat naiset.

Käyttäytymistaloustieteessä taloudellisen päätöksenteon tutkimisen lähtökohta on erehtyväinen ihminen. Inhimilliseen päätöksentekoon vaikuttavat esimerkiksi ympäristön hienovaraiset vaihtelut ja tunnelma sekä päätöksentekijän tunnetila, luonne ja temperamentti. Erityisesti kun päätöksiin liittyy epävarmuutta ja päätöksentekotilanteessa on muita läsnä, saattaa myös rohkeus vaikuttaa päätöksiin ja niiden seurauksiin. Mitä käyttäytymistaloustieteellä on sanottavaa yksilön tai ryhmän päätöksenteon riskeistä ja rohkeudesta? Miten päätöksenteon rohkeus ja riskit ilmenevät, kun erämaassa eristyksissä oleva yksilö pyrkii selviytymään luonnonvoimien armoilla? Entä miten rohkeudesta voidaan puhua ja riskejä analysoida, kun yksilöt tekevät laumapäätöksiä muiden toimijoiden kanssa globaaleilla markkinoilla?