Moraalinen rohkeus

Paikka: 
Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 11.1.
Aika: 
17.00 - 18.45

Puheenjohtaja: professori Risto Saarinen (Helsingin yliopisto). Professori Taina Savolainen (Itä-Suomen yliopisto): Luottamusjohtajuus haastaa rohkeuteen. Tutkijatohtori Panu Pihkala (Helsingin yliopisto): Rohkeus ja luottamus ympäristöasioissa. Dosentti Minna Hietamäki (Helsingin yliopisto): Rohkeus kirkollisissa uudistuksissa.

Moraalinen rohkeus on ominaisuus, jota tarvitaan erilaisissa työelämän ja yhteiskunnan uudistuksissa. Ihmisillä on taipumus luottaa aiemmin hyväksi havaittuihin malleihin. Tällä hetkellä kuitenkin niin digitaalinen kuin myös biologinen ympäristömme muuttuu kiihtyvällä tahdilla, eivätkä perinteiset moraalikäsitykset ehkä pysty kohtaamaan jatkuvaa muutosta. Luottamus ja rohkeus ovat avaimia muutoksen hallintaan. Sessiossa moraalista rohkeutta muutoksessa tarkastelevat työelämän uudistuksen tutkimusjohtaja, ympäristöetiikan tutkija sekä uskonnollisen dialogin asiantuntija.

Tämä sessio streemataan suorana Tieteellisten seurain valtuuskunnan YouTube-kanavalle. Myöhemmin se on nähtävissä tallenteena.