Kirjallisen ja suullisen kulttuurin vuorovaikutus – rajojen (rohkea) murtaminen

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 11.1.
Aika: 
16.00 - 17.45

Puheenjohtaja: ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles (Kansalliskirjasto). Ylikirjastonhoitaja Cecilia af Forselles (Kansalliskirjasto): Suullisesta perinteestä uusi tutkimusala Turun akatemiassa. Dosentti Kati Mikkola (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Suullisesta perinteestä kirjallisiksi dokumenteiksi – arkisto ”suomalaisen kansanperinteen” muodostajana. Dosentti Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto): Suullinen perinne ja oman historian kirjoittaminen. Järjestäjä: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sessio valaisee uutta, tieteiden rajoja ylittävää tutkimusta suullisen ja kirjallisen kulttuurin vuorovaikutuksesta. Suullisen kansanperinteen rohkea esilletuominen on tuonut kirjallisuuteen ja tutkimusmaailmaan uusia merkityksiä ja tehtäviä. Kirjallinen kulttuuri taasen kytkee yhteen suullisen ja kirjallisen kulttuurin lajityyppejä, kertomuksia ja merkityksiä. Alustuksissa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Miten kirjallinen kulttuuri on vaikuttanut suullisen kulttuurin tutkimukseen? Miten painetut julkaisut ja lukutottumukset ovat vaikuttaneet suullisen kulttuurin muotoihin, lajityyppeihin ja niiden levinneisyyteen? Miten suullisen kulttuurin kirjalliset esitykset ovat nostaneet esille ja tuoneet julkisuuteen tekijöitä aineistoille, joita perinteisesti on pidetty nimettöminä tai kollektiivisina?