Ennakkoluulojen murtajat

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 11.1.
Aika: 
13.00 - 14.45

Puheenjohtaja: professori Henrik Meinander (Helsingin yliopisto). Professori Petteri Pietikäinen (Oulun yliopisto): Esseisti ja ajattelija Johannes Salminen – Vastavirtaan toisessa tasavallassa. Professori Henrik Meinander (Helsingin yliopisto): Historioitsija Tuomo Polvinen – Uutta valoa ja varjoa suomalaisen historiatutkimuksen Venäjä-kuvaan. Dosentti, tutkijatohtori Bernt Österman (Helsingin yliopisto): Georg Henrik von Wrightin kannanotto Vietnamin sotaan.

Suomen älymystö ja tiedeväki olivat 1900-luvulla hyvin lojaaleja valtiolle. Näin ollen älymystön tulkinnat maamme ja kulttuurimme kehityksestä ja luonteesta muodostivat vain harvoin uskottavan vastavoiman valtiovallan ylläpitämille käsityksille. Sessiossa analysoidaan kolmea poikkeustapausta. Näissä yksittäiset älymystön jäsenet saattoivat kirjoituksillaan ja tutkimuksillaan muuttaa, tai ainakin horjauttaa, poliittisen eliitin ja sen ylläpitämään poliittisen kulttuurin kuuluvia käsityksiä.