Digitaalisuus ja rohkeus ihmistieteissä

Paikka: 
Runeberg-sali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Perjantai 11.1.
Aika: 
11.00 - 12.45

Paneeli. Puheenjohtaja: apulaisprofessori Mikko Tolonen (Helsingin yliopisto). Panelistit: professori Jaakko Suominen (Turun yliopisto), apulaisprofessori Minna Ruckenstein (Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto) ja yliopistonlehtori Tuomas Heikkilä (Helsingin yliopisto).

Digitaalinen ihmistiede on Suomessa viime vuosina vahvasti noussut trendi. Termillä viitataan uusien laskennallisten metodien käyttöön ja digitalisaatioon ihmistieteissä. Digitaalisuus ja uudet teknologiat muuttavat ihmistieteitä eli humanistisia tieteitä ja yhteiskuntatieteitä. Nykyään tutkimuksessa voidaan esimerkiksi hyödyntää tiedonlouhintaa.

Mutta kuinka yleinen on ihmistieteiden kulttuurin digitaalinen muutos, ja keitä se koskee? Mitä tarkoittaa rohkeus rikkoa rajoja humanistisessa tutkimuksessa? Minkälaista rohkeutta uudet tavat tehdä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta vaativat? Toisaalta mitä tarkoittaa rohkeus olla uskomatta digitaalisten metodien puolestapuhujien lupauksia? Paneelissa keskustellaan lisäksi siitä, tulisiko ihmistieteissä jatkossa vahvistaa perinteistä humanistista osaamista vai – luonnontieteiden tavoin – tukea tutkimusryhmiin pohjautuvaa työskentelyä.