Teknologia ja innovaatiot

Voit etsiä Tieteen päivien 2023 ohjelmasta sinua kiinnostavia sessioita, paneeleja ja luentoja asiasanan perusteella. Alla näet klikkaamasi asiasanan hakutulokset.

A virtual laboratory is an easily accessible and well-documented digital platform composed of interlinked collection of computational methods, software tools and data. Interactive visualization tools allows the scientists, students or customers to input their knowledge to the virtual laboratory....
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Tekstiiliteollisuus on suuressa muutoksessa, kun kiertotaloudesta tulee todellisuutta vuonna 2023. Kiertotalous rajataan usein koskemaan kapeasti vain tuotteen poistumista käytöstä ja muuttumista jätteeksi. Tällöin puhutaan materiaalikiertojen...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Energiajärjestelmien roolista yhteiskunnassamme löytyy runsaasti tutkittua tietoa. Alan asiantuntijat avaavat, onko suomalaisten kaupunkien kaukolämpö turvallinen ja luotettava vaihtoehto myös kansainvälisen energiakriisin olosuhteissa ja mitä...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Futuristi Roy Charles Amaran mukaan nimetyssä laissa sanotaan, että teknologian vaikutus yliarvioidaan lyhyellä ja aliarvioidaan pitkällä aikavälillä. Ihmiskunnan historia on täynnä ennustuksia uusien teknologioiden turmelevista vaikutuksista. Tällä...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Tehokkaammat, automatisoidummat ja kestävämmät koneet edellyttävät uusia ideoita. Ideoiden vieminen käytäntöön edellyttää koneinsinööriä. Luovan ongelmanratkaisukyvyn lisäksi insinöörillä on käytössään joukko työkaluja, kuten teknisen laskennan...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran paneelissa pohditaan muuttuvatko kulttuuriset viestit ja kulttuuriperinnön olemus, kun niitä tulkitaan algoritmien avulla.  Alussa oli suulliset kansanrunot, sitten kirjallinen Kalevala. Nyt ne ovat digitaalisessa...
Euroopan komissio julkisti huhtikuussa 2021 ehdotuksen tekoälyasetukseksi (AI Act). Se on tiettävästi ensimmäinen laatuaan maailmassa, ja pyrkii asemoimaan Euroopan johtavaksi globaaliksi toimijaksi ja edelläkävijäksi tekoälyn sääntelyssä. Ehdotus on herättänyt ajoittain kiivastakin keskustelua...
Terveydenhuollon vuorovaikutuksen digitalisoituminen voi parhaimmillaan sujuvoittaa ammattilaisten työtä, helpottaa kansalaisten hoitoon hakeutumista sekä tasoittaa ammattilaisen ja potilaan tiedollista epäsymmetriaa. Toisaalta digitalisoituminen tuo mukanaan haasteita. Hoitosuhteen näkökulmasta...
Tässä sessiossa puhutaan uudenlaisten materiaalien kehittämisestä elävien mikrobien avulla ja mahdollisuuksista, jotka avautuvat, kun keinotekoisilla materiaaleilla on elävissä organismeissa esiintyviä piirteitä. Näitä ovat esimerkiksi havaitseminen, muisti aiemmista ärsykkeistä tai etäohjattu...
Katso tapahtuma verkossa Youtuben Tiedetv:stä. Tekoäly ja robotiikka ovat kehittyneet verrattain nopeasti, ja niitä sovelletaan jo monilla elämänalueilla, kuten teollisuudessa, koulutuksessa, valtionhallinnossa ja viihteessä. Sosiaaliset robotit ovat robotiikan haara, joka tuo robotin lähemmäksi...

Pages