Vetenskapsdagarna 2019

Vetenskapsdagarna 2019 ordnas 9.-13.1.2019 i Helsingfors. Program är gratis och öppet för alla. Majoriteten av sessionerna hålls i Helsingfors universitets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33), men evenemanget syns också på stan, till exempel i Kronohagen där Vetenskapens natt ordnas. Vi har samlat ihop de svenskspråkiga sessionerna. Klicka på rubriken för att få veta mer. Hela programmet finns här: www.tieteenpaivat.fi/fi/ohjelma-2019.

Till försvar för flyktingar och avvisade
Syftet med panelen är att föra en diskussion om den liberala demokratins tillstånd i Finland. Den består av två pelare, där den ena uppfyller kravet om representativ demokrati med allmänna och lika val där partier konkurrerar om representation i parlament och regering. Den andra pelaren är en garant för rättsstatens principer som skyddar minoriteter av olika slag mot majoritetens ovilja. Därtill ingår i denna pelare internationella avtal som förpliktar staten att följa barn- och flyktingkonventionerna. I panelen diskuteras de sistnämnda konventionerna och i vilken grad den finländska staten i verkligheten uppfyller de förpliktelser man har förbundit sig till. Inom flera EU-länder råder en stark flyktingfientlighet som har mobiliserats av populistpartier och sedan spritts till andra partier. Även i Finland har denna flyktingfientliga politik slagit rot och tar sig olika uttryck i myndigheternas agerande, där flyktingbarn och vuxna flyktingar utsätts för diskriminering samt fara för liv och hälsa. Har vår humanitet och respekt för det medmänskliga gått förlorad?

Paneldebatten hålls på onsdag 9.1 klockan 12.00–13.45 (Helsingfors universitets huvudbyggnad, sal 12)

SLS Seminarium: Modiga kvinnor
Hösten 2017, då Finland fyllde 100, utkom ovanligt många biografier, av vilka ovanligt många handlade om män. I dagstidningen Helsingin Sanomat listades exempel på finländska kvinnor som kunde komma ifråga för en biografi. I seminariet ”Modiga kvinnor” vill Svenska litteratursällskapet lyfta fram 6 modiga finländska kvinnor som haft en betydelse både nationellt och internationellt. Därutöver uppmärksammar vi barnmorskor och kvinnor som engagerat sig i metoo-rörelsen.

Seminariet hålls på fredag 11.1 klockan 10.00–16.00 (Svenska Litteratursällskapet i Finland, Riddaregatan 5)

Lever för liv
I boken ”Lever för liv” berättar professor Krister Höckerstedt om sina vägval för Mardy Lindqvist, Hufvudstadsbladets tidigare långvariga journalist specialiserad på medicinvetenskap. Huvudfokus i memoarerna ligger på levertransplantation, Höckerstedts forskning samt den nytta patienterna haft av verksamheten.

Sessionen hålls på söndag 13.1 klockan 15.00-15.30 (Helsingfors universitets huvudbyggnad, Cafe Päärakennus)