Asukasaktivismi ja rohkeus nähdä kaupunki toisin

Paikka: 
Luentosali 13, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Thursday 10.1.
Aika: 
15.00 to 16.45

Puheenjohtaja: lehtori, hallintotieteiden tohtori Eveliina Asikainen (Tampereen ammattikorkeakoulu). Apulaisprofessori Eeva Berglund (Aalto-yliopisto): Rohkeus ajatella kaupunkien kasvua toisin? Erikoistutkija Maija Faehnle (SYKE) ja dosentti Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto): Rohkea 4. sektori. Puheenjohtaja, hallintotieteiden tohtori Jere Nieminen (Villi vyöhyke ry): Sissiniittyjä ja istutusiskuja – Omatoiminen luonnonhoito kaupungissa.

Aktiiviset asukkaat muokkaavat kaupunkia monin tavoin: Kirjoituksin ja keskusteluin vaikutetaan mielikuvaan kaupungista. Maankäytön prosesseissa ja aktiivisella kaupunkitilan haltuunotolla taasen vaikutetaan suoraan kaupunkikuvaan ja -tilaan. Aktiivinen kansalaisuus kysyy rohkeutta ja kykyä nähdä asioita vallitsevasta poikkeavalla tavalla. Lisäksi pitää pystyä tarttumaan toimeen kriittisten havaintojen pohjalta.