Teija Tiilikainen johtaa Tieteen päivien ohjelmatoimikuntaa

Tieteen päivien ohjelmatoimikuntaan kaudella 2015–2017 kuuluvat professori Kari Enqvist, kirjastonjohtaja, filosofian tohtori Cecilia af Forselles, professori Jaakko Hämeen-Anttila, professori Kristina Lindström, professori Tomi Mäkelä, akatemiaprofessori Uskali Mäki, professori Pekka Orponen, professori Jan Sundberg sekä ohjelmatoimikunnan puheenjohtajana toimiva johtaja, valtiotieteen tohtori Teija Tiilikainen.

Ohjelmatoimikunta vastaa Tieteen päivien ohjelmasta Helsingin yliopiston päärakennuksella. Se nimitetään aina kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa edellisten Tieteen päivien päätyttyä ja päättyy seuraaviin Tieteen päiviin. Ohjelmatoimikunnan yhdeksästä jäsenestä kukin edustaa jotakin Tieteen päiviä järjestävistä tahoista, jotka ovat Tieteellisten seurain valtuuskunta, Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland.