Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Tieteen päivien järjestelyvastuu on Tieteellisten seurain valtuuskunnalla, jonka lisäksi järjestäjiin kuuluu Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Näiden taustaorganisaatioiden lisäksi Tieteen päivien keskeisiä tukijoita ja yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Tieteen tiedotus ry ja Helsingin yliopisto, joka tarjoaa tilat Tieteen päivien käyttöön veloituksetta.

Tieteen päivien ohjelmasta Helsingin yliopiston päärakennuksella vastaa ohjelmatoimikunta. Ohjelmatoimikunta nimitetään aina kaksivuotiselle kaudelle, joka alkaa edellisten Tieteen päivien päätyttyä ja päättyy seuraaviin Tieteen päiviin. Ohjelmatoimikunnan nimittää pysyvä ohjausryhmä, joka edustaa Tieteen päiviä järjestäviä tahoja. Vuosina 2017-19 ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja on professori Tuija Pulkkinen (Helsingin yliopisto). Muita jäseniä ovat professori Johanna Arola (Helsingin yliopisto), professori Hannu Koskinen (Helsingin yliopisto), dosentti Anna-Kaisa Kuusisto (Tampereen yliopisto), professori Pekka Orponen (Aalto-yliopisto), professori Anne Birgitta Pessi (Helsingin yliopisto), professori Maria Lähteenmäki (Itä-Suomen yliopisto), emeritusprofessori Jan Sundberg (Helsingin yliopisto), pääsihteeri Panu Nykänen (Teknillisten Tieteiden Akatemia) ja professori Esa Väliverronen (Helsingin yliopisto).

Lisäksi Tieteen päivien ohjelmaan kuuluu 9.-luokille ja lukiolaisille suunnattu Nuorten päivä sekä kaupunkitapahtumat Tieteiden yö ja Tiedettä kaupungissa. Nämä tapahtumat toteutetaan yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat muun muassa Koneen säätiö, joka rahoittaa Tiedettä kaupungissa ja Tieteiden yö -tapahtumia sekä Heureka, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Akatemia, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, SYKE, Kansallisarkisto, Suomen pankin museo, Tiedekulma, Kansalliskirjasto, Helsingin kaupungin museo ja lukuisat tieteelliset seurat.