VAPAA TAHTO JA SATTUMA

Jos kaikki maailman tapahtumat ovat täysin sitovien lainalaisuuksien määräämiä, onko ihmisen vapaa tahto pelkkä illuusio? Jos tahto ei ole vapaa, voimmeko olla moraalisesti vastuussa teoistamme? Nämä kysymykset huolestuttivat jo kreikkalaista filosofi Epikurosta, joka lisäsi opettajansa Demokritoksen deterministiseen atomioppiin ehdotuksen, että hiukkaset saattavat ajoittain ”syrjähtää” liikeradoiltaan. Samanlaisia ajatuksia on esitetty nykyisen kvanttimekaniikan pohjalta. Tahdon vapautta tuskin kuitenkaan pelastaisi se, että ihmiset tekevät päätöksiä sattumalta. Siksi filosofit, psykologit ja neurotieteilijät edelleen kiistelevät siitä, mitä nykyisen tutkimustiedon valossa voidaan sanoa ihmisen kyvystä tehdä harkittuja valintoja.

Puheenjohtaja: kansleri emeritus Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto)

Kansleri emeritus Ilkka Niiniluoto (Helsingin yliopisto): Miksi vapaa tahto on ongelma?

Professori Markus Lammenranta (Helsingin yliopisto): Uskomusten tahdonalaisuus

Dosentti Panu Raatikainen (Helsingin yliopisto): Materialismi, neurotiede ja tahdon vapaus

Päivä: 
Lauantai 10.1.
Aika: 
12.20 - 14.20
Paikka: 
Päärakennus, sali 13 (3. krs)