SATTUMA LAJIEN JA YKSILÖIDEN KEHITYKSESSÄ

Sessio käsittelee sattuman ja historiallisen kontingenssin merkitystä yksilöiden biologisessa kehityksessä ja evoluutiohistoriassa kolmesta hyvin erilaisesta näkökulmasta. Akatemiaprofessori Jukka Jernvall Helsingin yliopistosta käsittelee saimaannorpan historiaa ja sen hampaiston kehitysbiologiaa.

Itämerestä kalan perässä tulleet norpat jäivät loukkuun “isoon lammikkoon” kun Saimaan vesistö eristyi. Vajaat 900 hyljesukupolvea myöhemmin saimaannorppa on Suomen ehkä pitkäaikaisin asukas. Liriin voi jäädä myös pieneen lammikkoon. Yli 80 vuotta sitten Tukhomassa, Skanssenin hyljelammikossa eleli yksi norppanaaras ja kaksi harmaahyljekoirasta. Tästä sopasta syntynyt kuutti päätyi onneksi luonnonhistoriallisen museon kätköihin. Niin Tukholman kuutti kuin saimaannorppa ovat sattuman tuotoksia, mutta yhdistettynä uusiin tutkimusmenetelmiin ne ovat myös avaimia evoluution mekanismien saloihin.

FiDiPro-professori Scott Gilbert Helsingin yliopistosta ja Swarthmore-yliopistosta Philadelphiasta keskustelee siitä, miten evoluutio on mahdollistanut eläinpopulaatioiden säilymisen erilaisissa ympäristöissä vähäisestä perimän muuntelusta huolimatta. Miten yksilönkehitys tuottaa erilaisia fenotyyppejä erilaisissa ympäristöissä, jopa samoista geeneistä? Määritteleekö hedelmöityksessä muodostunut perimä kuka ja mitä me kukin olemme?

Professori Mikael Fortelius Helsingin yliopistosta käsittelee nykyihmisen lajikehitystä suhteessa toisaalta miljoonien vuosien aikaiseen evoluutiohistoriaan, toisaalta meidän lajimme kanssa samaan aikaan ja samoilla alueilla eläneisiin sukulaislajeihimme.  Millä tavoin syvällä ihmisen kehityshistoriassa ja usein toisiin tarkoituksiin kehittyneet ominaisuudet ovat muovanneet ihmisen myöhempää evoluutiota? Mikä merkitys oli eri ihmislajien risteytymisellä? Miksi oma lajimme menestyi ja täytti maan samalla kun hyvin samankaltaiset lajit taantuivat?

Puheenjohtaja: professori Mikael Fortelius (Helsingin yliopisto)

Akatemiaprofessori Jukka Jernvall (Helsingin yliopistosta): Hylkeet lirissä – sattumalta syrjäytyneet?

FiDiPro-professori Scott Gilbert (Helsingin yliopisto ja Swarthmore-yliopisto, Philadelphia): Take a Chance on Me. The important role of chance in directing animal development toward certain phenotypes

Professori Mikael Fortelius (Helsingin yliopisto): Homo sapiens fortunatus, sattumalta maailmanvalloittaja?

Päivä: 
Keskiviikko 7.1.
Aika: 
14.50 - 16.50
Paikka: 
Päärakennus, pieni juhlasali (4. krs)