Haku

Primary tabs

Haku

 1. Bildning som motvikt till nyttomaximering

  Katso paneelin videotallenne tästä. Begreppet bildning är mångtydigt och har haft olika betydelser sedan det, i anknytning till grekernas paideia, lyftes fram som ett ideal av Wilhelm von Humboldt. Kärnan av bildningsidealet gäller något annat än ...

 2. Teija Tiilikainen johtaa Tieteen päivien ohjelmatoimikuntaa

  Ohjelmatoimikunta vastaa Tieteen päivien ohjelmasta Helsingin yliopiston päärakennuksella. Ohjelmatoimikuntaa kaudella 2015–2017 johtaa Teija Tiilikainen. ...

 3. Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

  Tieteen päivien järjestelyvastuu on Tieteellisten seurain valtuuskunnalla, jonka lisäksi järjestäjiin kuuluu Suomen Kulttuurirahasto, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i ...

 4. På Vetenskapsdagarna 2017 diskuteras frihetens gränser ur olika perspektiv

  Denna gång handlar Vetenskapsdagarnas svenskspråkiga program om olika former av frihet under Finlands självständighetstid, det nordiska... ...