Haku

Primary tabs

Haku

  1. Bildning som motvikt till nyttomaximering

    Katso paneelin videotallenne tästä. Begreppet bildning är mångtydigt och har haft olika betydelser sedan det, i anknytning till grekernas paideia, lyftes fram som ett ideal av Wilhelm von Humboldt. Kärnan av bildningsidealet gäller något annat än ...