Tarvitaanko rohkeutta, jos vakiintuneet tieteenalat eivät tue omaa tutkimusalaa?

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 10.1.
Aika: 
10.00 - 11.45

Puheenjohtaja: emeritusprofessori Yrjö Haila (Tampereen yliopisto). Professori Marianne Liljeström (Turun yliopisto): Olemmeko jo tieteenalojen jälkeisessä ajassa? Professori Teemu Teeri (Helsingin yliopisto): Geenitutkimus törmää vaihtoehtoisiin totuuksiin. Tiimipäällikkö, erikoistutkija Nina Wessberg (VTT): Riskienhallintaa ja ennakointia – kuvittelua ja spekulointiako vain?

Vakiintunut tieteenalajako on osa perinteisen akateemisen tutkimuksen perustaa. Tieteenalat auttavat tutkijaa valitsemaan tutkimusongelmat ja -kohteet, oppimaan sopivat tutkimusmenetelmät ja niiden edellyttämät taidot sekä hallitsemaan tarvittavat teoreettiset ja käsitteelliset lähtökohdat. Mutta mahtuvatko kaikki tärkeät ongelmat vakiintuneiden tieteenalojen piiriin? Voiko tieteenala ahdistaa ja – englanninkielisen termin discipline mukaisesti – rajoittaa tutkijan menetelmällistä ja teoreettista luovuutta? Onko monitieteinen tai tieteidenvälinen tutkimus mahdollista?