Riskin taloudelliset ilmenemismuodot

Paikka: 
Luentosali 12, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 10.1.
Aika: 
14.00 - 15.45

Puheenjohtaja: professori Hannu Vartiainen (Helsingin yliopisto). Yliopistonlehtori Marja-Liisa Halko (Helsingin yliopisto): Yksilön riskikäyttäytymisen taustatekijät. Professori, tutkimusjohtaja Mika Maliranta (Jyväskylän yliopisto, ETLA): Riskinotto, yrittäjyys ja luova tuho. Vanhempi tutkija, kauppatieteiden tohtori Hannu Karhunen (Palkansaajien tutkimuslaitos): Koulutuksen tuotot ja riskit.

Ihmiset suhtautuvat taloudelliseen riskinottoon huomattavan vaihtelevasti. Kehittyneet aivokuvannusmenetelmät auttavat ymmärtämään riskinoton kognitiivisia taustamekanismeja, jotka heijastelevat yksilöllisiä eroja suhtautumisessa riskiin ja epävarmuuteen. Ovatko jotkut ihmiset luonnostaan kykeneväisempiä ottamaan riskejä kuin toiset? Voiko riskikäyttäytymiseen vaikuttaa?

Epävarmuuden sietokyky on välttämätön osa yritystoimintaa, sillä innovaatioita ja teknologian kehitystä on mahdotonta ennakoida. Innovaatiot ovat talouden uudistumisen ja kasvun lähde. Voiko tämän niin sanotun luovan tuhon määrää jollakin tavoin mitata?  Miten merkittävää luovan tuho on Suomessa? Onko se voimistumassa?

Yksilön kannalta merkittävimmät ja riskipitoisimmat päätökset liittyvät kouluttautumiseen. Yksilön henkinen pääoma sitoutuu ammattiin, johon hän päättää kouluttautua, eikä elinkeinorakenteen muutoksia ole helppoa ennakoida. Koulutusta pidetään yleensä tuottavana investointina, mutta se ei ole sitä kaikissa tapauksissa. Millaisia ovat eri koulutusvaihtoehtojen tuotot, ja millaisia riskejä niihin liittyy?