Jäätävää rohkeutta – arktinen tutkimus tänään

Paikka: 
Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 10.1.
Aika: 
12.00 - 13.45

Puheenjohtaja: yliopistonlehtori Juha Mikola (Helsingin yliopisto). Professori Hannu I. Heikkinen (Oulun yliopisto): Kuinka korvata arvot, joita ei voi korvata? Professori Tomas Roslin (Sveriges lantbruksuniversitet): Rohkeaa löytöretkeilyä Arktiksella. Professori Hanna Vehkamäki (Helsingin yliopisto): Jääkiteiden salaisuuden murtajat. Järjestäjä: Suomen Akatemian Arktinen akatemiaohjelma (ARKTIKO).

Ilmastonmuutoksen aiheuttama arktisen alueen lämpeneminen on lisännyt taloudellista kiinnostusta aluetta ja sen luonnonvaroja kohtaan. Ihmisen toiminta voi kuitenkin johtaa pysyviin muutoksiin alueen herkässä luonnossa. Miten varmistetaan, että arktisella alueella lisääntyvä taloudellisen toimeliaisuus on ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää sekä oikeudenmukaista?

Globaalien toimijoiden saapuminen alueelle vaikuttaa merkittävästi alkuperäiskansojen ja muun paikallisen väestön elinoloihin ja perinteisiin elinkeinoihin. Ensimmäisessä puheenvuorossa pohditaankin, voiko menetettyä asuinpaikkaa, elämää, kulttuuria tai elämänmuotoa korvata. Toisessa puheenvuorossa väitetään, että arktisen tutkimuksen suuret löydöt ovat vasta edessä. Tutkimuksessa ollaan astumassa jännittävimpään aikaan, sillä arktiselle alueelle pääsee aiempaa helpommin, ja uusilla menetelmillä voidaan hankkia tutkimustietoa entistä tehokkaammin. Kolmannessa puheenvuorossa kerrotaan pilvien jääkiteiden muodostumisesta. Pilvien ominaisuudet vaikuttavat säähän ja ilmastoon; arktisen alueen jääkiteiden muodostamat pilvet lämmittävät maapalloa vähemmän kuin vesipisaroista koostuvat pilvet.

Tämä sessio streemataan suorana Tieteellisten seurain valtuuskunnan YouTube-kanavalle. Myöhemmin se on nähtävissä tallenteena.