Taigan ja tundran tarina – geenit, kielet ja kulttuurit pohjoisessa Euraasiassa

Paikka: 
Luentosali 1, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Sunnuntai 13.1.
Aika: 
12.00 - 13.45

Puheenjohtaja: emeritusprofessori Jussi-Pekka Taavitsainen (Turun yliopisto). Emeritusprofessori Jussi-Pekka Taavitsainen (Turun yliopisto): Lisäävätkö uudet metodit tulkinnallista rohkeutta? Arkeologia ”kovien” ja ”pehmeiden” tieteiden yhteistyön koekenttänä. Professori Päivi Onkamo (Turun yliopisto, Helsingin yliopisto) ja tutkija Outi Vesakoski (Turun yliopisto): Uralilaiset kielet ja geenit. Professori Juha Kantanen (LUKE): Kotieläinten, ihmisten kumppaneiden, esihistoria uralilaisten kielten alueella. Akateemikko, professori Valter Lang (Tarton yliopisto): Itämeren suomalaisen kulttuurin ja kielen synty uuden arkeologisen, lingvistisen ja arkeogeneettisen tiedon valossa – arkeologin näkökulma.

Käsitys Itämeren alueen ja pohjoisen Euraasian kulttuurien ja kielten varhaisimmasta historiasta täydentyy jatkuvasti, kun eri tieteenalojen tutkimusmenetelmät kehittyvät. Museoiden vanhoista kokoelmista Suomesta, Virosta ja Venäjältä löytyy jatkuvasti lisää käyttökelpoisia aineistoja arkeologian, genetiikan ja isotooppigeologian uusille analyysimenetelmille. Näin saadaan uutta tietoa niin ihmisten kuin kotieläintenkin leviämishistoriasta. Sessiossa tarkastelemme tältä ja nykyisen kielitieteen pohjalta ihmisten ja kotieläinten menneisyyttä Euraasian taigalla ja tundralla. Puhujat muodostavat kuvan ihmisten ja eläinten muuttoliikkeistä sekä kulttuurikehityksestä yhdistämällä eri tieteenalojen tuloksia.

Tämä sessio streemataan suorana Tieteellisten seurain valtuuskunnan YouTube-kanavalle. Myöhemmin se on nähtävissä tallenteena.