Lever för liv

Paikka: 
Kahvila, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Sunnuntai 13.1.
Aika: 
15.00 - 15.30

I boken ”Lever för liv” berättar professor Krister Höckerstedt om sina vägval för Mardy Lindqvist, Hufvudstadsbladets tidigare långvariga journalist specialiserad på medicinvetenskap. Huvudfokus i memoarerna ligger på levertransplantation, Höckerstedts forskning samt den nytta patienterna haft av verksamheten. Tillställningen ordnar: Finska Vetenskaps-Societeten.