Vapauden rajat – jazzyhtyeen malli johtamiseen

Paikka: 
Tapahtumia muualla
Tapahtumia muualla lokaatio: 
Runeberg-sali, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 12.1.
Aika: 
17.00 - 19.00

Lehtori, kauppatieteiden tohtori Patrick Furu (Taideyliopisto/Hanken)

Rehtori, musiikin tohtori Jari Perkiömäki (Taideyliopisto)

Musiikin tohtori Riitta Paakki, piano

Musiikin tohtori Markus Ketola, rummut

Improvisoiva jazzyhtye on ollut organisaatiotieteissä yksi paljon käytetty johtamisen ja organisoinnin metafora (esim. Hatch, 1998, 1999; Kamoche et al. 2003; Walzer & Salcher, 2003; Weick, 1998). Jazzyhtyeen malli on tuonut uusia näkemyksiä mm. strategiseen päätöksentekoprosessiin (Eisenhardt, 2003), johtamiseen (Furu, 2011; Walzer & Salcher, 2003) ja innovaatiotoimintaan (Diasio, 2016). Teoreettisesta näkökulmasta keskeisiä jaotteluja on ollut annettujen raamien ja improvisoinnin vapauden välinen jännite (esim. Hatch, 1999).

Tämän session tarkoitus on demonstroida jazzyhtyeen avulla raamien ja vapauden välistä jännitettä, sekä keskustella jazzyhtyeen johtamismallin erityispiirteitä. Ohjelmassa on musiikkinäytteitä, analyysiä ja dialogia yleisön kanssa. Esiintyjinä on Jari Perkiömäki, MuT, Taideyliopiston rehtori ja jazzmuusikko, Patrick Furu, KTT, lehtori (Taideyliopisto/Sibelius-akatemia), sekä kaksi muuta jazzmuusikkoa.