Valtion vallan rajat, roolit ja resurssit: millaista muutosta elämme?

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Torstai 12.1.
Aika: 
10.00 - 12.00

Puheenjohtaja: professori Hanna Ojanen (Tampereen yliopisto)

Professori Martti Koskenniemi (Helsingin yliopisto): Valtion valta – yksityinen valta: rajanvetoa kansainvälisen oikeuden historiassa

Toimittaja Reetta Meriläinen: Tiedon ja rahan valta – julkisuuden ilot ja ansat

Professori Risto Saarinen (Helsingin yliopisto): Rahat vai luottamus? Hyvinvointi, arvot ja keskinäinen arvostus

Mihin valtio on menossa? Millaista valtion valta on tänään? Ketä valtio rajoittaa, kuka asettaa valtiolle rajat? Miten yksityinen valta rajoittaa valtion valtaa? Sessiossa keskustellaan Suomea esimerkkinä käyttäen jännitteistä valtion ja kansainvälisen ympäristön suhteissa sekä niistä muutoksista, joita voidaan nähdä valtion suhteessa kansalaisiin ja valtion auktoriteetin ja yhtenäisyyden perustassa. Mihin kansalaiset luottavat? Mihin luottamus perustuu kansallisesti ja kansainvälisesti?