Eurooppalaisen identiteetin rajoilla

Paikka: 
Luentosali 5, Helsingin yliopiston päärakennus
Päivä: 
Sunnuntai 15.1.
Aika: 
12.00 - 14.00

Puheenjohtaja: professori Heikki Mikkeli (Helsingin yliopisto)

Professori Heikki Mikkeli (Helsingin yliopisto): Mistä eurooppalaisuus oikein koostuu?

Valtiotieteiden tohtori Leena Malkki (Helsingin yliopisto): Poliittinen väkivalta ja kamppailu identiteeteistä Euroopassa

Yliopistonlehtori, filosofian tohtori Emilia Palonen (Helsingin yliopisto): Eurooppa – kuviteltu yhteisö

Euroopan unionin talouskriisi, Itä-Euroopan tapahtumat sekä pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden lisääntynyt määrä ovat nostaneet esiin kysymyksen eurooppalaisista arvoista ja niiden tulevaisuudesta. Ovatko eurooppalaisen vapauden rajat jotenkin muuttumassa?  Tässä sessiossa pohditaan eurooppalaisen identiteetin ainesosia sekä maanosan kykyä etsiä ratkaisuja esiin nousseisiin haasteisiin.